Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2000, ročník 4, číslo 11

Editorial

Informační politika

Informační průmysl

Ikaros, redakce

Mezioborové souvislosti

Kvíz

Ikaros, redakce

Ze života knihoven

Evropské rozměry

Kachnička, Jiří

Z finančního světa

Ikaros, redakce

Výzkumná činnost

Public relations

Ikaros, redakce

Oborová inzerce

Ochrana fondů

Odhalení

Rešeršní služby

Pavlicová, Libuše

Projektování informačních systémů

Pohotovostní (informační) služby

Kyberfeministické okénko