Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovny na prodej

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovny na prodej

0 comments
Autoři: 

(Převzato bez souhlasu redakce ekonomické rubriky iDNES, vydání ze dne 6. 12. 2000.)


Do redakce iDNES přicházejí četné dotazy našich čtenářů, zda vláda skutečně zamýšlí prodat literární poklady českého národa, a to případně dokonce do zahraničí. Rekapitulujeme zásadní články uveřejněné k této cause v průběhu letošního roku v našem internetovém zpravodaji:


19. 8. 2000 9:16:23
Pražská burza pokračovala v rekordních obchodech

Koncentrace investorů se přesunula z bankovních titulů na knihovní sektor i dnes. Silná poptávka po Národní knihovně České republiky vytlačila její akcie na novou rekordní úroveň. Problémem trhu je podle makléřů nedostatečná nabídka, a proto dlouho očekávaná korekce je stále v nedohlednu.

Už dopoledne překonal index PX 50 na pražské burze magickou hranici 600 bodů, nakonec ale skončil o 0,1 procenta pod včerejší uzavírací hodnotou. Titulem dne se stala jednoznačně Národní knihovna ČR - sama zařídila téměř polovinu obchodů.

Podle Martina Pospíšila ze společnosti Quatro Finance jsou dominantním faktorem v nárůstu obchodů i kurzů "zprávy o privatizaci a restrukturalizaci Národní knihovny České republiky".


19. 8. 2000 9:16:23
Deset knihoven bude rychle prodáno

Privatizace pravděpodobně nasadí v příštích měsících rychlejší tempo. Podle vyjádření třetího mluvčího Fondu národního majetku Alfréda Jemného považuje FNM za reálné, že kabinet ještě do konce letošního roku rozhodne o prodeji řady strategických firem. Mezi nimi je zařazeno i deset státních knihoven:

Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovna
Státní vědecká knihovna České Budějovice
Státní vědecká knihovna Hradec Králové
Státní vědecká knihovna Kladno
Státní vědecká knihovna Liberec
Státní vědecká knihovna Olomouc
Státní vědecká knihovna Ostrava
Státní vědecká knihovna Plzeň
Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem

V materiálu o rychlé privatizaci deseti knihoven se nehovoří o částce, kterou by stát mohl prodejem podílu v těchto institucích získat. Ze studie společnosti Quatro Finance vyplývá, že kabinet může tyto podíly prodat za více než 60 miliard korun.

Zastáncem urychlení privatizace je především ministr financí Pavel Mertlík. "Jsem pro rychlou privatizaci", řekl Mertlík začátkem srpna. Tyto instituce podle něj silně zatěžují státní rozpočet a v privátní sféře se mohou po restrukturalizaci zařadit mezi dobře prosperující firmy. Vláda ještě zváží, zda k těmto knihovnám určeným k prodeji nepřiřadit knihovnu Kanceláře prezidenta republiky.

Ekonomové a investoři snahu o rychlou privatizaci vítají. "S prodejem těchto institucí nebude mít fond problém. Kromě Telecomu a ČEZ je to to nejlepší, co ještě má."


27. 11. 2000 19:23:15
Vláda schválila čtyři zájemce o Národní knihovnu České republiky

Čtyři zájemci, z toho tři zahraniční se v konečné fázi budou moci ucházet o koupi 100procentního státního podílu v Národní knihovně ČR. Na doporučení Řícícího výboru pro privatizaci knihoven schválila vláda coby uchazeče čtyři banky: jednu německou - HypoVereinsbank, jednu francouzskou - Société Générale, jednu italskou - UniCredito a také jednu českou - Československou obchodní banku, a. s.

Národní knihovna ČR je poslední knihovna, ve které stát prodává svůj podíl. Potenciální zájemci o NK ČR předkládali privatizačnímu poradci, jímž je společnost Gold Treasure, nezávazné nabídky do pátku 17. listopadu.

Stát již knihovnu očistil celkem od 24 miliónů korun problematických dluhů a zároveň prostřednictvím Fondu národního majetku navýšil její základní jmění téměř o deset miliard korun.


Jak se redakce iDNES dozvěděla od informátora z okruhu vlády, jenž si z pochopitelných důvodů nepřeje být jmenován, někteří členové vlády by rádi viděli jako jediného zájemce ČSOB, a to ze dvou důvodů:

1) ČSOB jako dosavadní silný sponzor by tím získal zpět finanční prostředky dříve do NK ČR vložené
2) ostuda s výprodejem národního kulturního dědictví by přece jen nebyla tak velká, takže by šance na vstup do EU nemusely příliš klesnout

Vláda se proto bude zřejmě snažit o přímý prodej NK ČR zájemci vzešlému z tajného hlasování členů vlády.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Knihovny na prodej. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 11 [cit. 2022-10-06]. urn:nbn:cz:ik-11027. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11027

automaticky generované reklamy