Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Na klementinském nádvoří se nachází epicentrum geopatogenní zóny

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Na klementinském nádvoří se nachází epicentrum geopatogenní zóny

0 comments

Jedna lopata, jedno kolečko se smetím, jeden pracovník stavební firmy, která opravuje areál Klementina, a pět automobilů - taková je bilance obětí záhadného jevu, jehož výskyt je registrován od léta právě na klementinském nádvoří. Zatímco ve třech prvně jmenovaných případech lze zmizení racionálně vysvětlit (i když se tak dosud nestalo), v posledním případě o tom nemůže být ani řeč. Hlavní brána se závorou je totiž po dobu, kdy je objekt otevřen, nepřetržitě střežena zaměstnanci bezpečnostní agentury, kteří zaznamenávají SPZ všech vozidel pohybujících se směrem dovnitř a ven. Proto jsme oprávněni položit neodbytnou otázku: Kam se auta poděla, když roli nadpřirozených sil můžeme vyloučit?

Poručík P. B. z obvodního policejního ředitelství pro Prahu 1, který byl pověřen vyšetřováním této kauzy, neskrýval v rozhovoru s Ikarem své roztrpčení z toho, že vyšetřování uvízlo na mrtvém bodě. "Mám v ruce jenom hlášení o ztrátě lopaty, kolečka a pěti aut a o pohřešování jedné osoby. Jinak vůbec nic. Jestli to takhle půjde dál, nedostanu ani důchod," dodal skoro plačtivě.

Naštěstí není všem dnům konec. Pátrání, které paralelně vede Ikaros, přineslo nečekané, ba neuvěřitelné, ale zejména povzbudivé dílčí výsledky. V expertíze zpracované Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR byla formulována teze, že zmizení uvedených objektů má na svědomí přírodní úkaz a ... KNIHOVNY! "V odborné literatuře je detailně popsán extrémně neobvyklý jev sublimace hmoty jako bezprostřední reakce na koncentraci intelektuálního potenciálu v okolí dané lokality, což odpovídá této situaci. Co by kamenem dohodil, stojí Národní, Státní technická a Městská knihovna. Rychlost tohoto procesu se měří pomocí tzv. Bearmanova vzorce. Chápu váš údiv, ale je třeba se podívat pravdě do očí. Konečně, bermudský trojúhelník byl považován dlouho za výplod fantazie a nyní je dokázáno, že katastrofy, ke kterým tam došlo, byly zapříčiněny unikajícím metanem ze dna moře," objasňuje RNDr. Jiří Navrátil z GfÚ AV ČR a upozorňuje na skutečnost, že epicentrum geopatogenní zóny bylo zjištěno přesně 26 centimetrů od těžiště trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří pracovny ředitelky MKP a ředitelů NK ČR a STK.

S tímto vysvětlením se nemíní smířit poručík P. B. "Pokračuji dál. Ještě uvidíme, kdo se bude smát naposledy. Columba také měli leckdy za blázna a kam to dotáhl," říká odhodlaně s lupou v ruce.

Na lehkou váhu však neberou tyto skutečnosti dotčené knihovny. Konkrétním dokladem je vznik konsorcia, které podalo přihlášku do grantového podprogramu VISK 10 "Výzkum geopatogenních zón v knihovnách a u knihoven", který byl vyhlášen na jejich popud. Přípravné práce, jejichž cílem je analýza asfaltu na nádvoří (nikoliv však na místě, které určili akademici, ale pod Astronomickou věží), již byly zahájeny. S nelibostí tuto aktivitu sledují na ministerstvu kultury a na pražském magistrátě. "Jde o plýtvání penězi z kapes daňových poplatníků, které zavání šarlatánstvím. Bláhově jsme se domnívali, že v knihovnách s pověrami od dob Koniáše jednou provždy zatočili," nechal se slyšet primátor J. Kasl.
Obr. č. 1: Klementinský trojúhelník s vyznačeným epicentrem geopatogenní zóny.
Hlavní brána do Klementina

Obr. č. 2: Hlavní brána do areálu Klementina s bdělou ostrahou (vpravo v přístřešku) a závorou (přímo před nosem).
Epicentrum geopatogenní zóny

Obr. č. 3: Inkrimované místo zmizení lopaty, vozíku, aut a dělníka.
Poručík P. B. klade otázky pracovnicím STK.

Obr. č. 4: Nenápadný poručík P. B. klade otázky pracovnicím STK na nádvoří Klementina.
Zemní práce na nádvoří Klementina

Obr. č. 5: Zemní práce financované z grantového podprogramu VISK 10 "Výzkum geopatogenních zón v knihovnách a u knihoven". Detail snímku ukazuje sympatickou snahu konsorcia upozornit majitele psů na nebezpečí, které hrozí jejich miláčkům.


Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Na klementinském nádvoří se nachází epicentrum geopatogenní zóny. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 11 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-11026. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11026

automaticky generované reklamy
registration login password