Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Osud státu je v rukou restaurátorů

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Osud státu je v rukou restaurátorů

0 comments
Rubrika: 

Nanejvýš naléhavý a zároveň kuriózní úkol dostala v minulých dnech za přímé intervence ministra kultury P. Dostála restaurátorská dílna Národní knihovny ČR: zastavit proces rozpadu tzv. opoziční smlouvy, kterou uzavřely v roce 1998 ODS a ČSSD. Nemáme na mysli souručenství těchto politických stran, nýbrž samotný dokument. Ačkoliv od jeho podpisu uplynula krátká doba, na jeho dvou originálních exemplářích jsou již patrné stopy působení chemických a mikrobiologických degradačních činitelů, a to v takové míře, která pracovníky Národní knihovny ČR, zvyklé v této oblasti na ledacos, šokovala. Ti zkoumali klimatické podmínky v místech uložení opoziční smlouvy v sídlech ODS a ČSSD a dospěli k závěru, že stav listin negativně ovlivňuje výskyt plísně v důsledku vysoké relativní vlhkosti v kanceláři V. Klause a výpary z becherovky a koncentrace cigaretového dýmu v kanceláři M. Zemana.

Tyto informace měly zůstat v tajnosti, avšak aféra vypukla poté, co na digitalizačním pracovišti Národní knihovny ČR přestaly od restaurátorů zničehonic docházet objednané rukopisy.

"Jde o prestižní zakázku, kterou nelze odmítnout, jde v pravém slova smyslu o výzvu českému knihovnictví," prohlásil ředitel Národní knihovny ČR V. Balík v televizním pořadu "21". Skutečnost nemůže být pravdě vzdálenější. Jeho vystoupení, jakkoli bylo motivováno ušlechtilou snahou zviditelnit svůj profesní stav, znamenalo totéž, co hasit oheň olejem. Proti nemístnému nátlaku na veřejné knihovny se vzedmula vlna zoufalých protestů české odborné komunity, která do sněmovny vyslala jako svého zástupce předsedu SKIP ČR V. Richtera, zkušeného lobbistu, aby se touto cestou pokusil zabránit realizaci tohoto šíleného nápadu, ale moc nepochodil, protože poslanci ČSSD a ODS, i když zbla nerozuměli, o co jde, byli věrni svému stranickému dresu. Zato lidovci byli ve svém živlu. C. Svoboda Ikarovi sdělil, že to je "důkaz boží prozřetelnosti, kterou, sakra, pánové Klaus se Zemanem musí brát vážně a podle toho se zařídit".

Na naši otázku, proč si jednoduše oba partneři nenechají notářsky ověřit původní smlouvu, premiér M. Zeman odpověděl se svým příslovečným ostrovtipem: "Pane redaktore, se špetkou inteligence, která vám evidentně chybí, byste musel dospět k závěru, že takovou věc by mohl udělat jen úplný idiot a já idiot nejsem, to vím už padesát osm let. A vůbec, vy knihovnici jste… (od tohoto okamžiku je záznam nereprodukovatelný)" Restaurátoři tak veškeré své úsilí a um soustřeďují na několik listů papíru, který nemá faktickou hodnotu. S cílem zbavit je deprese a frustrace poslali jim předsedové obou stran dopis, který pateticky končí takto: "Ve vašich rukou je stabilita této země a její vstup do Evropské unie. Čest vaší práci!"

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Osud státu je v rukou restaurátorů. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 11 [cit. 2021-12-02]. urn:nbn:cz:ik-11033. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11033

automaticky generované reklamy