Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zhrouceného čtenáře odvezla sanitka přímo od katalogu

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Zhrouceného čtenáře odvezla sanitka přímo od katalogu

0 comments
Praha (ČTK, JPP, International Library Affairs) - Tragická událost se odehrála v nejmenované národní knihovně, odkud dnes odpoledne odvezla sanitka muže ve středních letech ve velmi vážném stavu. Podle nejmenovaného zdroje z haly služeb šlo o Davida K., špičkového analytika bankovních systémů, který právě v této knihovně hledal strategické informace o jednom z klientů svého zaměstnavatele. "Poprvé mírně ztratil nervy," vypovídá jedna z knihovnic přítomných události, "když jsme mu odmítli poslat tři faxy, které napsal v době čekání na informace v hale služeb, kam se postavil v naději, že požadované informace získá okamžitě u tohoto stolku." Podle vyprávění knihovnic pracujících v inkriminovanou dobu v hale služeb měl muž poněkud překvapený výraz, když opouštěl po delším rozhovoru místo určené pro podávání informací. Cestou k nejbližšímu stolku vyřídil několik telefonů, ještě předtím, než byl personálem knihovny požádán o vypnutí mobilního přístroje. Pokusil se utišit mírné rozladění cigaretou zn. Boss, ale i ta mu byla odebrána. S plačtivým výrazem se rozhlédl po řadách dřevěných skříněk a s odevzdaným vzdychnutím vytáhl notebook. Jeho chování brzy upoutalo pozornost většiny personálu, který však již mohl tušit blížící se kolaps a katastrofě zabránit. Muž obcházel katalogy a pozorně prohlížel jejich povrch. Poté vytáhl jednu z pomocných desek a položil na ni svůj notebook. Pak se pozorně zadíval na jednu ze zásuvek a opatrně ji vysunul ven. Několik vteřin tupě zíral na lístečky uvnitř. Pak zavrtěl hlavou a s výrazem "tohle JÁ přece zvládnu!" otevřel šuplík vedle. Tentokrát byl výraz ještě zděšenější a mimika prozrazovala stupňující se zoufalství. Poté se muž vrhl na další zásuvky a jednu po druhé otevíral. Se stále šílenějším výrazem v očích začal obíhat jednotlivé skříně a postupně vytahoval šuplíky. U písmene K. se zhroutil a se slovy "tuhle šifru JÁ neznám!" upadl do bezvědomí.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Zhrouceného čtenáře odvezla sanitka přímo od katalogu. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 11 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-11028. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11028

automaticky generované reklamy
registration login password