Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ÚISK stál u zrodu inteligentních hradel na železnici

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

ÚISK stál u zrodu inteligentních hradel na železnici

0 comments

Od příštího roku roku budou na všech železničních stanicích zřizována inteligentní hradla (neboli gateway, jak se uvádí v oficiálním terminologickém slovníčku Českých drah, který je v souladu s příslušnou direktivou Evropské komise). V rámci realizace restriktivní rozpočtové politiky budou sloučena s hradly tradičními, která, jak se zjistilo, mimo okamžik průjezdu vlaků zevlovala. Překvapuje fakt, že toto označení se shoduje s označením známých rešeršních systémů jako subjektů informačního průmyslu [1]. Nejde však o náhodu, jak nám potvrdil po delším zdráhání mluvčí ČD A. Opatrný: "Ano, skutečně jsem tuto otázku konzultovali s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a na základě toho jsme dospěli k závěru, že oba systémy jsou z funkčního hlediska v podstatě totožné." V případě ČD je princip inteligentního hradla alias gateway podle projektu ÚISK FF UK následující: V tomto v pravdě mozkovém trustu každé železniční stanice jsou soustřeďovány od cestujících-uživatelů ty nejrozmanitější informační požadavky bez ohledu na to, v jaké jsou formě (sdělené tichým nebo hlubším hlasem, ráno nebo večer, kupříkladu), a tak je možné zajistit jednotný výstup - jednotně vypadající lístečky s čarovým kódem, které se ukážou průvodčímu ve vlaku. Jeho/jejím úkolem je včas upozornit majitele jízdenky, aby vystoupil. "Díky této bezesporu revoluční novince v historii Českých drah se dramaticky zvýší pravděpodobnost dopravení osob a zásilek na místo určení z 10 na 20 procent," upřesňuje s pýchou A. Opatrný.Inteligentní hradlo Praha-Vršovice

Experimentální inteligentní hradlo na žst. Praha-Vršovice, kam právě vchází jeden z jeho pracovníků, který předtím v čekárně sbíral požadavky od cestujících.Poznámky
1. VLASÁK, Rudolf. Světový informační průmysl. Praha : Karolinum, 1999, s. 153-167.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. ÚISK stál u zrodu inteligentních hradel na železnici. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 11 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-11036. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11036

automaticky generované reklamy