Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 27.134 x 0
Kijkwijzer - nizozemský systém pro klasifikaci obsahu elektronických médií 2002, ročník 6, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 27.026 x 0
Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 27.025 x 0
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 26.871 x 0
Informace a pravda 2007, ročník 11, číslo 1 Informační věda 26.736 x 0
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 26.323 x 0
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 26.203 x 0
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 25.966 x 0
Exkurze do Národní lékařské knihovny a Zdravotnického muzea 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 25.910 x 0
Internetová jazyková příručka 2008, ročník 12, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 25.896 x 0
Informačná architektúra 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 25.835 x 1
Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web 2003, ročník 7, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 25.754 x 0
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 25.712 x 0
Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci 1998, ročník 2, číslo 7 Svět mimo internet 25.217 x 0
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 25.151 x 1
Jiří Mahen 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 25.073 x 0
Česká televize digitalizuje archiv 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 25.021 x 0
Ján Čaplovič 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 24.856 x 1
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 24.244 x 0
Představení nové budovy Národní knihovny 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 24.222 x 0

Stránky

registration login password