Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Informačná architektúra 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 24.604 x 0
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 24.573 x 0
Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 24.572 x 0
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 24.511 x 8
Bezpečnost dětí na internetu 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 24.465 x 3
Internetová jazyková příručka 2008, ročník 12, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 23.959 x 1
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 23.948 x 3
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 23.796 x 1
Česká televize digitalizuje archiv 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 23.567 x 2
Jiří Mahen 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 23.353 x 2
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 23.106 x 2
Informace a pravda 2007, ročník 11, číslo 1 Informační věda 22.852 x 2
Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci 1998, ročník 2, číslo 7 Svět mimo internet 22.739 x 5
Ján Čaplovič 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 22.716 x 4
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 22.481 x 5
Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web 2003, ročník 7, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 22.258 x 2
Zpráva z konference INSOURCE 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 22.185 x 5
Zpráva ze semináře CASLIN 2007 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 22.142 x 12
Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí 2012, ročník 16, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 22.042 x 1
Exkurze do Národní lékařské knihovny a Zdravotnického muzea 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 21.759 x 5

Stránky

registration login password