Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
60 let vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.549 x 0
Novinky vydavatelství Knovel (Barbara Dixee) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací 3.548 x 0
Vzpomínka na Standu 2013, ročník 17, číslo 7 Personália 3.542 x 1
Výprava do uživatelského prostředí: Uživatelé se mění - informační pracovníci a služby musí také (Guus van den Brekel) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Zahájení konference 3.537 x 0
CASLIN posedmnácté a poprvé 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.535 x 0
Mýtus o konci světa byl ve skutečnosti jen globální marketingovou kampaní 2012, ročník 16, číslo 13 Odhalení 3.534 x 1
Knihovny a knihovnictví v českých zemích v letech 1938 – 1945 2016, ročník 20, číslo 1 Výzkumná činnost 3.533 x 0
Vývoj digitální knihovny a co je třeba podniknout, aby zůstala zdrojem relevantních informací (George Machovec) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Zahájení konference 3.532 x 1
Verbis, Portaro - nová generace knihovních systémů (Tomáš Krejzek) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Přístup k informacím: Otevřeno 3.527 x 0
Směrem k evropské digitální knihovně: správa kulturního dědictví v národních knihovnách (Zinaida Mandžuch) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Evropská digitální knihovna a obdobné projekty ve světě 3.523 x 0
Walter Lippmann: Veřejné mínění 2016, ročník 20, číslo 3 Recenze 3.522 x 0
Rozšíření elektronických zdrojů do vysokoškolských poslucháren (Rick Spiegel) 2008, ročník 12, číslo 5/2 E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích 3.522 x 0
Ve znamení velkých dat a sociálních sítí 2012, ročník 16, číslo 11 Editorial 3.520 x 1
Institucionální repozitář jako nástroj podpory VaV (Lukáš Budínský) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Přístup k informacím: Otevřeno 3.520 x 1
Rádio LibRa: Souhrn sekce Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje (Dana Koláčková a Jan Němec) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje 3.517 x 0
Služby na zasílání aktuálních informací v akademické sféře. RSS, ticTOCs a Gold Dust (Roddy MacLeod) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací II. 3.514 x 1
Prezentace posterů (různí autoři) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Posterová sekce 3.514 x 1
Závěrečné slovo (Vladimír Karen) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Zakončení konference 3.511 x 1
Konference Do černého 2017 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.511 x 0
Přes milion stran novin na dosah myši 2013, ročník 17, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.511 x 0

Stránky