Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak informační zdroje pomáhají v době krize? (Petr Dudek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Jak informační zdroje pomáhají v době krize? (Petr Dudek)

0 comments
Autoři: 

Petr Dudek

Petr Dudek pracuje jako informační analytik ve společnosti Unipetrol Services. V období krize se častěji sledují negativní záznamy o firmách (insolvence, exekuce, konkurzy, dluhy, soudní spory, stávky, propouštění aj.), informace o uskutečněných či zamýšlených fúzích a akvizicích, o snižování nákladů na různých úrovních apod. Klienty informačních služeb jsou vrcholoví manažeři a pracovníci finančních, obchodních (marketingových), právních a strategických útvarů. Negativní firemní informace staví firmu samozřejmě do nepříznivého světla.

P. Dudek rozděluje data na "tvrdá" (hotová, přímo dostupná data) a "měkká" (s potřebou analýzy provedené člověkem). Pro tyto účely se využívají veřejné i komerční zdroje. Veřejné zdroje obvykle obstarává státní správa nebo firmy v roli dodavatelů. Mívají nižší přidanou hodnotu (to platí např. na Slovensku nebo v Polsku; v Rakousku jsou zase veřejné zdroje kupodivu velmi špatně dostupné). V ČR máme ve srovnámí s jinými evropskými zeměmi dobré zázemí, naopak o maďarských firmách se negativní informace z veřejných zdrojů zjistit dají velmi obtížně. V této oblasti existuje řada zdrojů, mezi které patří např. ARES (Ministerstvo financí), obchodní a insolvenční registry (Ministerstvo spravedlnosti) aj. Podrobný přehled zdrojů v různých zemích bude zveřejněn v plném textu příspěvku na konferenčním webu.

Od komerčních provozovatelů informačních produktů se očekává vyšší přidaná hodnota. Takové firmy, resp. zdroje jsou např. Centrální registr dlužníků (CERD), Creditinfo Solutions/Creditinfo Czech Republic, Czech Credit Bureau, COFACE Czech, Dun and Bradstreet a další. Úplný přehled je opět dostupný v plném textu příspěvku. Informace pro fúze a akvizice (merges and acquisitions) přicházejí mj. od velkých konzultačních firem. Dalšími prameny jsou zpravodajské zdroje (viz např. český agregátor Právě dnes).

Hlavní doporučení zní: nedělat monitoring ad hoc, ale pravidelně!

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak informační zdroje pomáhají v době krize? (Petr Dudek). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-13138. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13138

automaticky generované reklamy
registration login password