Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE (Jan Mottl)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE (Jan Mottl)

0 comments
Autoři: 

Jan Mottl

Datové schránky budou povinné pro právnické osoby pro přijímání dokumentů (odesílání dokumentů přes datovou schránku není obligatorní). Organizace, které nebudou mít k datové schránce kvůli technické bariéře přístup, budou muset využívat služeb CzechPointů. Nejdůležitější informací (a zároveň prvním problémem) je, že datová zpráva, která bude originálem, bude uložena v systému pouhých 90 dní a poté bude vymazána. Z tohoto důvodu je tedy potřeba zabezpečit dlouhodobé uložení datových zpráv. Další problém je, že organizace bude mít jedinou datovou schránku (což platí i např. pro instituce typu ministerstva nebo velké banky se sítí poboček). Otázkou je, jak např. prakticky ošetřit vybírání datové schránky, pokud přijde třeba zpráva do vlastních rukou (což systém umožňuje). Organizace chtějí mít také kontrolu nad termínem převzetí datové zprávy. Systém automaticky bere jako termín převzetí datum přihlášení do datové schránky, nikoliv otevření či přečtení zprávy nebo stažení přílohy. Dále je nutné vyřešit hromadné a vícenásobné digitální podepisování. Zmatek pravděpodobně vznikne také při určování způsobu doručení zásilky (elektronicky nebo analogově/papírově) spolu s kompetencí k odeslání. Záleží na tom, jak úřady zvládnou proces kontroly a interní komunikace o tom, který subjekt v určitém okamžiku používá či nepoužívá datovou schránku.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE (Jan Mottl). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2022-08-13]. urn:nbn:cz:ik-13139. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13139

automaticky generované reklamy
registration login password