Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit vzestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Co se děje v noci v knihovně? 2000, ročník 4, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.711 x 0
Co s rastrovými / obrazovými daty? 1999, ročník 3, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 5.511 x 0
Co přinesla Celostátní porada vysokoškolských knihoven 1999 ? 1999, ročník 3, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.559 x 0
Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010 2010, ročník 14, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 24.890 x 4
Co přinášejí změny katalogizačních pravidel a bibliografických formátů? 2015, ročník 19, číslo 6 Informační politika 6.938 x 0
Co představuje program Erasmus Staff Mobility pro knihovníka? 2014, ročník 18, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.159 x 0
Čo nového v rozvoji softvéru pre CDS/ISIS 2000, ročník 4, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 10.044 x 0
Co nového v AiP Safe za poslední rok nejen v oblasti Document Delivery (Petr Břicháček) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Elektronické doručování dokumentů - současné trendy 6.020 x 1
Co nového u ProQuest Information and Learning v roce 2005 - Serial Solution (Cristina Blanca-Sancho) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Online služby pro 21. století 5.111 x 0
Co nám řeknou čísla aneb činnost knihoven z pohledu statistik (Jana Ilavská) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 4.597 x 0
Co najdeš v síti? Změna konceptu relevance výsledků vyhledávání v sociálních sítích (Kateřina Hronová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Budoucnost vyhledávání 4.800 x 0
Co lze rozumět pod pojmem "bezpečnost" 1997, ročník 1, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 6.023 x 0
Co jste nám o nás napsali 1998, ročník 2, číslo 2 Z redakční pošty 5.082 x 0
Co jste nám o nás napsali 1997, ročník 1, číslo 7 Z redakční pošty 4.984 x 0
Co je Web of Sciences a jak ho lze využít 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 10.758 x 1
Co je to, když se řekne… Kariérová knihovna 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.837 x 0
Co je eLearning aneb stále se je čemu učit 2002, ročník 6, číslo 8 Evropská unie a informační společnost 8.698 x 0
Co je a k čemu je tvořivost 2000, ročník 4, číslo 6 Recenze 9.443 x 0
Co je a co není elektronický časopis 1998, ročník 2, číslo 1 Elektronické publikování 15.712 x 0
Co formují informace 2010, ročník 14, číslo 3 Informační přesahy 5.164 x 0

Stránky