Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Co vyšlo... v listopadu 1998 1998, ročník 2, číslo 10 Ikaros doporučuje 11.134 x 3
CESNET Conference 2006 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 11.152 x 2
Američané bombardovali Škodovku kvůli Medonosově informačnímu středisku! 2006, ročník 10, číslo 13 Odhalení 11.157 x 1
Jak je využívána elektronická knihovna Český parlament 1999, ročník 3, číslo 5 Elektronické publikování 11.160 x 1
Analýza webových odkazů a její použití v akademickém prostředí 2005, ročník 9, číslo 7 Informační věda 11.161 x 0
Úskalí vyhledávání faktografických informací 1999, ročník 3, číslo 1 Informační věda 11.165 x 3
Galerie Klementinum zahajuje výstavou Jezuité a Klementinum 2006, ročník 10, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 11.169 x 0
Projekt CASPAR a uchovávání digitálních informací 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 11.176 x 0
Říjnová fotografická procházka po budově Národní technické knihovny 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 11.176 x 1
NEDLIB Harvester 2000, ročník 4, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 11.183 x 5
Knihovnické školství ve století 21 2003, ročník 7, číslo 7 Odborné vzdělávání 11.184 x 0
Úzkokolejka se opět probudila k životu 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 11.201 x 0
Nostická knihovna 2007, ročník 11, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 11.206 x 1
Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.208 x 0
Architektúra informačných systémov procesného portálu pre prepravu a logistiku 2005, ročník 9, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 11.209 x 0
Implementace technologie RFID v Knihovně společenských věd TGM v Jinonicích 2008, ročník 12, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 11.209 x 1
Sympozium „Přechod na MARC21“ 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 11.209 x 0
Svoboda informací jako téma informační politiky 1998, ročník 2, číslo 6 Informační politika 11.218 x 3
Hledání nových cest jako neohraničený pohled na možnosti 2006, ročník 10, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 11.229 x 1
Přednosti a rizika digitálních dokumentů 2005, ročník 9, číslo 12 Digitalizace a digitální knihovny 11.231 x 5

Stránky