Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Beseda „Jak vzniká kniha“ na půdě ÚISK FF UK v Praze

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Beseda „Jak vzniká kniha“ na půdě ÚISK FF UK v Praze

0 comments

V rámci výběrového semináře „Knihovny význačných osobností kultury“ konajícího se tento semestr na půdě Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚISK FF UK v Praze) proběhla 13. listopadu 2007 v prostorách jinonického areálu UK přednáška s názvem „Jak vzniká kniha“. Přednáška byla věnována procesu vzniku moderní knihy a papírenské tématice.

Na tuto akci byli jako posluchači přizváni i studenti a hosté nenavštěvující výše zmíněný výběrový seminář, jako přednášející se pak představili někteří zástupci stran, které se podílely na vzniku knihy Papír všude a se vším“ od PhDr. Richarda Khela, CSc. Kniha vyšla počátkem listopadu 2007 a byla iniciačním prvkem celé „besedy“ (jak byla akce nazvána). Cílem bylo ukázat na této knize proces vzniku moderní knihy od jejího zrodu z pera autora, převzetí knihy nakladatelem, přes typografickou úpravu a práci s textem, výrobu a výběr papíru až po tiskařské a knihařské práce.

Richard Khel: Papír všude a se vším

Richard Khel: Papír všude a se vším

Papíru se hlavní přednášející této besedy ing. Miloš Lešikar, šéfredaktor časopisu „Papír a celulóza“, který se zabývá problematikou papírenského průmyslu, věnoval ve zvláštní prezentaci, v níž upozornil na historii výroby papíru, českých papíren a „životní cyklus“ papíru v dnešní době.

Vedle této prezentace představil ing. Lešikar celý proces vzniku výše zmíněné knihy za pomoci fotografií pořízených v tiskárně Střední školy polygrafické v Petrovicích v Praze, kde byla kniha vytištěna. Vedle zástupkyně tohoto učiliště byla na besedě přítomna i akademická malířka Kateřina Řezáčová, která knihu typograficky a graficky upravila, a Jiří Polach, zástupce nakladatelství Mladá fronta, které knihu vydalo. Pomocí názorné ukázky maket ing. Lešikar předvedl celý proces výroby knihy – offsetového tisku, skládání a snášení archů, lepení, vlepování bloku do desek a oříznutí knihy, vše potom nechal kolovat mezi posluchači.

Kateřina Řezáčová seznámila posluchače s typografickou úpravou psaného textu, vkládáním obrázků, popsala proces spolupráce typografa s autorem a korekturami. Společně s ing. Lešikarem přiblížili skládání barev pro tisk obrázků a sami nadnesli možná témata pro další přednášky. Jiří Polach na závěr zodpověděl některé dotazy posluchačů týkající se délky trvání procesu v nakladatelství. Kniha PhDr. Khela byla výjimečná rozličností „přispěvatelů“, kteří se na jejím zrodu podíleli. Kniha nebyla, jak již bylo řečeno, tištěna v tiskárně nakladatele, ale v tiskařském učilišti, recyklovaný odinkoustovaný papír byl poskytnut Krkonošskými papírnami, balící papír na obálku knihy věnovaly Brněnské papírny. Záložku z ručního papíru, aby se nezapomnělo na hlavní téma knihy – papír, věnovala Ruční papírna ve Velkých Losinách. Proto výroba této publikace trvala téměř rok.

Na přednášce byli přítomni také hosté z redakcí časopisů a z oblasti typografie, s nimiž by bylo možné navázat další spolupráci, např. formou představení některých zajímavých témat formou přednášek pro posluchače ÚISK FF UK v Praze. Tuto besedu lze tedy v tomto směru pokládat za první vlaštovku.

Zleva: Blanka Vorlíčková, Richard Khel a Kateřina Řezáčová

Zleva: Blanka Vorlíčková, Richard Khel a Kateřina Řezáčová

Zleva: Richard Khel, Blanka Vorlíčková a Kateřina Řezáčová

Zleva: Richard Khel, Blanka Vorlíčková a Kateřina Řezáčová

Účastníci besedy

Účastníci besedy

Zleva: Blanka Vorlíčková, Richard Khel, Kateřina Řezáčová a Miloš Lešikar

Zleva: Blanka Vorlíčková, Richard Khel, Kateřina Řezáčová a Miloš Lešikar

Zleva: Kateřina Řezáčová, Blanka Vorlíčková, Richard Khel, Jiří Polach a Miloš Lešikar

Zleva: Kateřina Řezáčová, Blanka Vorlíčková, Richard Khel, Jiří Polach a Miloš Lešikar

Autorkou fotografií je Silvia Lešikarová (Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VORLÍČKOVÁ, Blanka. Beseda „Jak vzniká kniha“ na půdě ÚISK FF UK v Praze. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 12 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-12666. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12666

automaticky generované reklamy