Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Časopis Grand Biblio – pomocník, nebo práce navíc?

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Časopis Grand Biblio – pomocník, nebo práce navíc?

0 comments
Autoři: 

Aktuálním velmi diskutovaným tématem mezi domácími knihovnami, alespoň soudě podle množství příspěvků v elektronické konferenci Knihovna od začátku roku, je nový tištěný časopis s názvem Grand Biblio. Nápad na vydávání tohoto časopisu vznikl ve vydavatelství Grand Princ, největším vydavatelství bezplatných inzertních časopisů v ČR. Ředitel vydavatelství nabídl spolupráci řediteli Národní knihovny V. Ježkovi; na dalších jednáních bylo dohodnuto, že časopis zaštítí organizace SKIP a zařídí jeho distribuci.

Začátkem ledna seznámil knihovnickou veřejnost s tímto projektem Vít Richter z Národní knihovny, a to právě prostřednictvím elektronické konference Knihovna:

Bude se jednat o informačně-inzertní měsíčník zaměřený na nejširší veřejnost se zájmem o knihy a čtení a využívání dokumentů ke studiu a odborné práci. Část tohoto periodika, jehož vydavatelem bude firma Grand Princ, bude tematicky věnována knihovnám, které se mohou zapojit do tvorby konkrétního obsahu každého čísla. Knihovny v ČR tak zároveň budou mít nárok na získání části nákladu časopisu (konkrétně 16–20 000 výtisků z celkového nákladu 40–50 000 výtisků), a to zdarma. (Ostatní výtisky budou distribuovány v síti Českých drah a na další vybraná místa.) Vedle knihoven bude obsah časopisu věnován nakladatelstvím a dalším subjektům knižní sféry (knižního trhu); polovinu časopisu bude zabírat inzerce. Pokud jde o distribuci periodika, vydavatel zajistí jeho distribuci do cca 250 měst v republice prostřednictvím Českých drah a každá instituce, tedy i knihovny, si budou zásilku výtisků časopisu vyzvedávat na vlakovém nádraží. V. Richter vyzval dále krajské knihovny, resp. knihovny pověřené regionální funkcí k účasti na distribuci periodika svým podřízeným knihovnám.

Tento úvodní informativní e-mail, zejména pak otázka distribuce časopisu, vyvolal vlnu rozporuplných reakcí. Na jedné straně názor zastávající se hlavního cíle tohoto vydavatelského počinu, že knihovny mají Grand Biblio vzít především jako výbornou příležitost ke své propagaci mezi širokou veřejností – aktivními i potenciálními uživateli. Na druhé straně názor, že knihovny si přece nebudou přidělávat práci a nenaletí na to, aby bezplatně (a snad i povinně!?) distribuovaly reklamní periodikum pro soukromý subjekt.

Zanedlouho po prvotní vzrušené diskusi se objevily první konkrétní informace – plánovaný obsah chystaného nultého čísla Grand Biblio, jehož vydání bylo ohlášeno na konec února 2007. Z návrhu bylo patrné, že obsah čísla může být pro širokou čtenářskou veřejnost skutečně zajímavý: „Březen – měsíc internetu“ jako hlaví téma, rozhovor s mladou začínající autorkou, informace k výročí vydání Ottova slovníku naučného či o spolku čtenářů Bohumila Hrabala, žebříčky nejprodávanějších knih (ale také nejpůčovanějších knih v knihovnách) a další. Nu a k tomu první články knihovníků: představení knihoven v kraji Vysočina (knihovny v dalších krajích mají být postupně tématem dalších čísel), informace o projektech Biblioweb a Noc s Andersenem…

Počáteční nevole knihovnické obce vůči časopisu Grand Biblio byla evidentně zažehnána, protože knihovny se houfně přihlašovaly k jeho odebírání i k zájmu časopis distribuovat dalším knihovnám. Těsně před vydáním nultého čísla bylo mezi zájemci evidováno na 3100 knihoven.

Dle sdělení V. Richtera pro časopis Ikaros, reakce na nulté číslo ze strany knihoven i čtenářů byly jednoznačně kladné, soudě podle toho, že časopis byl velmi rychle všude rozebrán. Spokojen je také vydavatel, který rozhodl, že rozsah časopisu bude rozšířen z původně zamýšlených 32 stran na 52 stran. Řádné první číslo vychází 27. března.

Poznámka: Informace o projektu Grand Biblio jsou dostupné na webu SKIPu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Časopis Grand Biblio – pomocník, nebo práce navíc?. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 4 [cit. 2023-04-01]. urn:nbn:cz:ik-12453. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12453

automaticky generované reklamy
registration login password