Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
COLLATE - vytváření nového informačního zdroje v oblasti kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 10.947 x 1
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace (Petr Očko, Michaela Dombrovská) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Management informací a znalostí ve firmě 10.948 x 1
Knihovny a „I“ - seminář o problematice informačních center v knihovnách 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.960 x 1
Tvořivé propojení technické inteligence a zájmu o humanitní disciplíny 2004, ročník 8, číslo 1 Rozhovor 10.965 x 0
Knihovny a Google Books 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 10.965 x 0
Na návštěvě ve slovenské Skalici 2005, ročník 9, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 10.969 x 0
Jmenné autority Národní knihovny ČR 1998, ročník 2, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 10.994 x 0
Legislativní úpravy přístupnosti a metodiky tvorby přístupných webových dokumentů 2006, ročník 10, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 10.999 x 0
Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 11.004 x 3
New Media Symposium 2006, ročník 10, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.005 x 0
Česká lékařská literatura na WWW 2001, ročník 5, číslo 4 Medicína a informace 11.009 x 0
Vzdělávání informačních pracovníků v Čechách 1999, ročník 3, číslo 11 Odborné vzdělávání 11.030 x 1
Léto se štěnětem, čili pod psa 2002, ročník 6, číslo 13 Ze společnosti 11.038 x 1
Ten blbec Word! 2010, ročník 14, číslo 13 Ze života knihoven 11.046 x 1
Zápisky z veletrhu Svět knihy 2008 (neboli o knihách s láskou a vášní) 2008, ročník 12, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 11.051 x 1
Konference Cultural Heritage on line a DPE Workshop 2007, ročník 11, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 11.053 x 1
Ztracená virtuální knihovna 2012, ročník 16, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 11.071 x 6
Tradiční metody užití knihovních materiálů 2007, ročník 11, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 11.092 x 1
Analýza zkušebního provozu databáze soudních rozhodnutí - projektu JUDIKATURA 2011, ročník 15, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 11.096 x 4
Sorry, uživateli - vole, error! aneb Webovské stránky obrazem instituce 2000, ročník 4, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 11.097 x 2

Stránky

registration login password