Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou?

Čas nutný k přečtení
11 minut
Již přečteno

Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou?

2 comments
Autoři: 

V roce 2005 měla Geografická knihovna PřF UK jedinou statickou stránku. Zde čtenáři našli základní kontakty, informace o výpůjční době, o skladbě fondu, zkrátka měli jsme vyvěšený leták na webu.

Od počátku roku 2006 jsem s kolegou S. Stoupou připravovala webovou stránku s více informacemi. Nebylo to zrovna jednoduché. Knihovny dokončovala rekonstrukci, stěhovaly se tisíce knih, zkrátka web nebyl prioritou. Náš rozpočet nám také neumožňoval objednat si web na klíč. Bylo jasné, že si budeme muset poradit sami. Měla jsem již nějaké zkušenosti s tvorbou webu a jeho editací, zejména v XML. Připravila jsem základní strukturu stránek a základní grafický návrh a z něho jsme uhnětli tvar, který nám vyhovoval, ale hlavně byl dostupný našim možnostem. Kolega Stoupa se učil pracovat s HTML tzv. za pochodu, takže když se naučil např. kaskády, udělali jsme kaskády. Naše domácí stránka byla rozdělena do tří částí. Horní lišta se záhlavím, levá lišta s konzolemi a střední okno, jako tělo sdělení s otevíracími hodinami, novinkami a obrázkem.

V loňské struktuře byl základní strom menu rozdělen do větví: OPAC, Služby, Dotazy čtenářů, Časopisy, Odkazy, Kontakty. Ty byly otvírány do dalších a dalších podložek v kaskádách. Připomínaly trochu ruskou hračku babušky, která se rozvírá do menších a menších figurek. Byli jsme rádi, že máme vlastní funkční web, ale kupící se konzolky v třetí podskupině už posléze nebyly přehledné ani pro nás, knihovníky. Navíc nám chyběla možnost editace. Pokud bylo potřeba něco změnit nebo aktualizovat, byly opravy vázány pouze na jedinou osobu webmastra. Web byl více méně statický, měnily se hlavně aktuality na hlavní stránce. Nám se zdálo stále více nutné rychle reagovat na podněty. Dostávali jsme zpětné vazby od čtenářů i při školeních, která jsme pořádali, bylo škoda je nevyužít.

Proto jsem hned po půl roce, na konci roku 2006, začala intenzivně chystat nový web. Musím říci, že v mnohém mě inspirovaly také soutěž Biblioweb o nejlepší web knihoven. Některé vítězné stránky byly velmi inspirativní a skvělé.

V lednu 2007 jsem z našich stávajících stránek vysekla, co se nepoužívalo. S ing. Janyškou jsme začali pracovat na nových stránkách. Já jsem mu kreslila struktury a plány a on programoval. Změnila jsem strukturu hlavního stromu. Základní rozdělení domácí stránky na tři hlavní části jsme ponechali, s tím rozdílem, že jsem chtěla, aby co nejvíce informací bylo hned na vstupní stránce. Čtenář měl v reálném čase dostal relevantní odezvu na svůj dotaz. Promýšleli jsme s kolegy z výpůjčky a ze školení, jaké dotazy jsou nejčastější, co nejvíce naše uživatele zajímá. Hlavní informace jsou v horní liště. Především je zde logo Geografické knihovny, informace o otvírací době a adresa. Oproti loňské verzi zde máme očekávanou možnost editace, jež je nastavena na autorizaci, tj. přístup s loginem a heslem. Čtenáři zde mají nejen adresu, ale po kliknutí jsou přesměrováni na mapy.cz, na adresu Albertov 6, takže se mohou rychle orientovat, kde jsme a jak k nám dojedou. To je důležité, protože mezi našimi studenty, zaměstnanci i pedagogy je velké procento mimopražských i zahraničních návštěvníků, kteří se v Praze neorientují.

Na horní hnědé liště máme základní informaci „WiFi“ o připojení na bezdrátovou síť na PřF UK. V naší knihovně mají studenti přístup pouze k osmi počítačům, proto připojení na WiFi používají docela často a běžně. Dále jsme na lištu umístili schránku „Ptejte se“ na dotazy čtenářů a schránku na běžnou korespondenci. Ta je znázorněna jako animovaná obálka. Pokliknutím se rozevře email na adresu knihovny. Emaily jsou nasměrovány na konkrétní pracovníky knihovny tak, aby ihned reagovali.

Vlevo na lišt jsme umístili i datumovku s hodinami. Čtenáři si při vstupu na naše stránky mohou uvědomit různé termíny a závazky, které má knihovna vůči nim (rezervace, akvizice) nebo naopak (vracení, prolongace). Programátor Jiří Janyška, který se mou spolupracoval a programoval stránky pomocí standardních nástrojů HTML, JavaScript atp., měl také řadu podnětných nápadů a vylepšení. Navrhl například zobrazení nadpisu aktuální stránky na liště, pro lepší orientaci nebo ikonku Home, domeček, který hledající a pátrající vrací z každého odkazu rychle zpět na domovskou stránku.

Na liště jsou umístěny také ikonky vlaječek jednotlivých jazykových mutací. Připravili jsme s kolegyněmi H. Šimánovou a L. Votýpkovou základní vstup v angličtině, němčině a francouzštině. Vycházíme tak vstříc našim čtenářům tzv. Amerického semestru, v němž u nás studují Američané, nebo programu Erasmus, kdy přijíždějí studenti z celé Evropy. Do budoucna bychom rádi na webové stránky přidali i španělštinu a ruštinu, abychom pokryli všechny obvyklé světové jazyky. Od zimního semestru 2007 bude na geografické sekci PřF UK studovat i skupina Kazachů. Ve zpětných reakcích na nový web se ozval názor, že bychom měli rozpracovat anglické stránky. V cizojazyčných verzích jde hlavně o základní informaci v rodném jazyce o výpůjční době, adrese a přístup ke katalogu. Pokud k nám cizinci najdou cestu, ostatní informace a dokumenty již získávají přímo v knihovně.

V těle domovské stránky se zobrazují editovatelné aktuality. Vpravo dole je umístěna nenápadná ikonka modré tužky. Po autorizaci uživatele, který k tomu má oprávnění, zobrazí stránku v editačním režimu. Aktuality mohu přidávat, ubírat nebo editovat, pomocí ikonek. Kliknutím je vyvolána akce. Mohu také doplňovat obrázky napravo či nalevo a mám možnost i doplnit webové odkazy. Srovnám-li editaci stránky v xml šabloně, s níž jsem pracovala dříve, a editaci v tomto prostředí, musím říci, že to současné je mnohem rychlejší, komfortnější a hlavně v něm nedělám chyby. Mám předepsaná pole, která vyplňuji a jednoduše uložím – neuložím – vymažu. Nemusím řešit interpunkci příkazů, zpětná lomítka, začátek a konec, atp. Ze stávajícího webu jsme převedli letošní aktuality, takže kontinuita webu je zachována.

Nad novinkami jsou umístěny měnící se fotografie z galerie knihovny. Pokliknutím na obrázek se dostáváte přímo do galerie. Každým kliknutím na logo se mění obrázek. Fotografie jsou komprimované, co nejmenší tak, aby nezatěžovaly přenos stránky. Vedle fotografií jsme umístili tři top, čili nejužívanější vyhledávání. Ikonku Národní knihovny s popiskou, oddělení českých článků. Uživatelé se zároveň dostávají rychle do všech dostupných databází Národní knihovny. Druhá je ikonka Google Maps. Geografové využívají mapy často ke své práci. Hledat zde mohou i další čtenáři. Mapy on-line jsou velice oblíbené, jak klasické, tak satelitní. Třetí ikonka patří JIB, tedy Jednotné informační bráně. Čtenáři mohou prohledávat hned z domácí stránky knihovny v katalogu Univerzity Karlovy, v Souborném katalogu, v článcích NK i jinde. Vyhledávání je někdy trochu hrubší, ale je rychlé. Oficiálně prezentovaný obdelník byl pro naše potřeby příliš velký a zabíral by na stránce mnoho místa. Rozhodli jsme se zredukovat ho pouze na pole pro zadání jednoduché rešerše s drobnou popiskou „vyhledávání v JIB“ Napravo jako protiváha obrázků je velká pečeť Univerzity Karlovy. Pokliknutím na pečeť se čtenáři dostávají na extranet Přírodovědecké fakulty.

V levé liště je strom s jedenácti dále větvícími odkazy. Zde je změna oproti dřívějšímu webu, kde jsme jich měli pouze šest. Chtěli jsme mít snadnější navigaci a zabránit čerpání odkazů z přílišné hloubky. Na první pozici je katalog knihovny - OPAC. Ten odkazujeme přímo do vyhledávacího prostředí dotazů Aleph 18. Dříve byl odkaz možný jen do přihlašovacího prostředí Alephu, kde ihned odradil mnoho potenciálních návštěvníků. Ti si často nevěděli rady s přihlášením, nevěděli, co je heslo, pletli si jej s heslem do fakultní pošty apod. Toto bylo odbouráno a čtenáři mohou hned hledat v katalogu v přehledném formuláři.

Další větví jsou často používané časopisy. Máme je rozdělené na české, zahraniční, elektronické a přístup do EZB: die Elektronische Zeitschriftenbibliothek v Regensburku. Bibliografické údaje o časopisech jsou dostupné i prostřednictvím katalogu. Zde mají uživatelé možnost zjednodušeného prohlížení v seznamech zvláště k tomu účelu vytvořených. Tyto seznamy jsou vytvářeny oborovými knihovnami na stránkách SVI. Zvýrazněné tituly jsou prolinkované s přístupy, ale většinou jen z IP adres fakulty. Seznam elektronických časopisů odkazuje na licencované časopisy PřF UK. V dalším pododkazu jsou volně přístupné elektronické časopisy.

Důležitou sekci webu představují fulltexty. Čtenář chce mít již k dispozici co nejvíce primárních informací. Návštěvu knihovny považují, zejména akademičtí pracovníci, za nepříjemné zdržení. Proto se pokoušíme vyjít vstříc těmto požadavkům. Dělili jsme podle typologie dokumentů, i když někdy se překrývají. Jsou zde monografie, články, učebnice (české a zahraniční) a skripta. Zejména tuto část jsem dlouho řešili. Chtěli jsme mít část skript veřejně přístupnou a část omezenou pouze na přístup z fakulty. Získali jsme totiž autorský souhlas ke skenování a zveřejnění skript, ale jen na fakultě. I tak je to studenty velká pomoc. Skripta často svým množstvím nepostačují náporu studentů a při délce studijní výpůjčky (na 183 dnů), nemají šanci se prostřídat. Programátor navrhoval dvě možná řešení, omezení k přístupu buď podle IP adresy přistupujícího počítače, pouze z fakultní sítě, z počítačů mimo fakultu není možné si tato skripta stáhnout, nebo za druhé nezávisle na počítači, by proběhlo stažení skript až po zadání správného uživatelského jména a hesla, tedy podobně, jako máme nastaveno u editací některých stránek. Z pohledu implementace se zdálo snadnější a rychlejší první řešení. Konečné řešení je takové, že nabízíme tzv. veřejná skripta dostupná na webu a naše skripta, která ale vlastně vnější uživatel nevidí.

Následuje oddíl meziknihovní výpůjční služba, MVS. Zde máme podskupinu informace a dva formuláře. Jeden na stránkách SVI pro MVS a jeden vlastní pro MMVS. Formulář je po vyplnění a stisknutí tlačítka odeslat zasílán pracovníkovi odpovědnému za MVS. Oproti dřívějším stránkám jsme přidali základní informace pro čtenáře a formulář MMVS.

Služby se dále větví na Výpůjční řád (v PDF), rešerše (kde mimo jiné nabízíme rešeršní formulář pro čtenáře), výstavy, s tiskovými zprávami a fotografiemi. Výstavy jsme doplnili položkou „rozšiřující info“, který bude obsahovat další zajímavé doplňky výstav, např. skenované fotografie, mapy, obrázky apod. Tak budou mít zážitek z výstavy i naši virtuální návštěvníci. Podsoubor doplňkové služby obsahuje návody na skenování a kopírování. Poslední jsou informace o knihovně, historii i rekonstrukci.

Další odkaz ISO citace odkazuje na webovou stránku PhDr. Evy Bratkové: Bibliografické odkazy pro seznamy a citace. Zde jsou přehledně a jednoduše popsány jednotlivé typy citací a jsou zde k dispozici i návody a znění citační normy. Naši studenti zdroj bohatě využívají.

Link elektronické zdroje odkazuje na stránku SVI, které spravuje databáze pro PřF UK.

Některé části starého webu jsme převzali a modifikovali, některé jsme ponechali a některé jsme museli prakticky znovu vytvořit. Velice slabě jsme měli propracované odkazy. Lze říci, že s rešeršemi a dohledáváním byla největší práce. Pro snadnější orientaci jsme je už u kořene rozdělili na české a zahraniční odkazy. Snažili jsme se zachytit co nejširší škálu tak, abychom zabrali většinu našich zájmových skupin, pedagogů, studentů, knihovníků, laickou i odbornou veřejnost. České odkazy dělíme na bibliografie, geoportály, mapy, infoportály, jazykové slovníky, geo-vysoké školy, geo-společnosti. Zahraniční na geoportály, mapy, geo-blogy, národní knihovny, souborné katalogy, geo-linky, internetové vyhledávače.

Původní „dotazy čtenářů“ jsme zkrátili na mezinárodně srozumitelné FAQ. Jsou zde informace o kopiích, průkazkách, plánky knihovny, vysvětlení jednotlivých signatur, popis našich katalogů, práce s on-line kontem čtenář nebo proxy přístup z domova do fakultních databází.

Posledním odkazem jsou kontakty. Neobsahují v novém webu jen kontakty na zaměstnance knihovny,ale jsou spojení i na členy knihovní komise, na oborové knihovny PřF UK, na geografickou sekci PřF UK, na extranet PřF UK i rektorát UK.

Spodní linka stránky obsahu odkaz na Geografickou sekci PřF UK a informace o poslední aktualizaci. Ty se mění podle změn na domovské stránce. Vlevo dole je umístěno počítadlo. Využíváme služby http://counter.cnw.cz/. Kromě přístupů umožňuje systém i přístup do detailních statistik přístupů, které jsou od roku 2007 požadovány Ministerstvem kultury pro roční statistické údaje o knihovnách. Máme možnost sledovat virtuální návštěvu webové stránky měřením celkového počtu návštěv, v jakou hodinu a den jsou aktivní a pasivní, podle typu prohlížeče, odkud jsou čtenáři, apod. Tím se nám dostává i důležité zpětné vazby, s níž můžeme dále pracovat. Potěšilo nás, že od spuštění nových stránek dne 7. září 2007, kdy bylo počítadlo vynulováno, nás do 23. září 2007 navštívilo 1 376 čtenářů.

Graficky jsme hlavní stránku měnili jen nepatrně. Modrá barva je barvou geografie. Snažili jsme se udělat grafiku jednodušší a zmenšit počet použitých barev. Většina našich stránek a námi tvořených odkazů je editovatelná. Do odkazovaných linků nemůžeme zasahovat, ale můžeme kontrolovat aktuálnost a funkčnost adresy. U národních knihoven např. navrhla kolegyně H. Šimánová přesměrování z domovských stránek, kde často čtenáři bloudí, přímo na katalogy knihoven, což se ukázalo být účelné. Naší snahou bude udržet web živý. Proto jsem většinu položek rozdělila podle oblastí, které odpovídají buď zaměření nebo pracovní náplni kolegů a každý zaměstnanec knihovny se nyní bude podílet na editaci. Tím si zároveň může rozšiřovat své obzory ve zkoumané oblasti. Jednou měsíčně proběhne kontrola funkčnosti odkazů a průběžně budou editovány, doplňovány nebo mazány odkazy. Tím chceme zajistit další rozvoj našeho webu.

Nové webové stránky jsme s ing. Janyškou a s podporou kolegyň a kolegů tvořili déle než půl roku. Doufejme, že se našim čtenářům zalíbí a naučí se je brzy využívat.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVOTNÁ, Eva. Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou?. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 10 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-12617. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12617

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Co takhle odkaz na ty slavné stránky?

registration login password