Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Největší pobočky Mětské knihovny v Praze budou automatizovány 1999, ročník 3, číslo 1 Knihovny v Síti 5.326 x 1
V neobvyklé pobočce helsinské knihovny 2000, ročník 4, číslo 2 Knihovny v Síti 4.622 x 0
Knihovna ETF UK opět zpřístupnila svůj fond ve volném výběru 2000, ročník 4, číslo 3 Knihovny v Síti 8.116 x 0
CASLIN – Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu 2002, ročník 6, číslo 12 Knihovny v Síti 10.937 x 0
Karvinská knihovna nabízí textově-grafický informační systém regionu 1998, ročník 2, číslo 9 Knihovny v Síti 6.861 x 0
Katalog jménem Koniáš 1997, ročník 1, číslo 4 Knihovny v Síti 8.755 x 0
Národní knihovnu tunelovali archeologové 1998, ročník 2, číslo 11 Knihovny v Síti 4.265 x 1
Reportáž ze stavby Euroregionální knihovny v Liberci 2000, ročník 4, číslo 2 Knihovny v Síti 5.999 x 0
Meze bezmezných informací 2002, ročník 6, číslo 4 Knihovny v Síti 11.305 x 0
Prosazování zájmů, rolí a funkcí knihoven v internetovém prostředí 2011, ročník 15, číslo 7 Knihovny v Síti 8.381 x 0
Několik poznámek k meziknihovním výpůjčním službám 1998, ročník 2, číslo 3 Knihovny v Síti 8.794 x 1
Internetový březen také v knihovnách 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.571 x 0
Internet pro nevidomé a slabozraké v Okresní knihovně Havlíčkův Brod 1998, ročník 2, číslo 9 Knihovny v Síti 6.156 x 1
Jezuité - vojáci - knihovníci 1999, ročník 3, číslo 11 Knihovny v Síti 5.797 x 0
Soutěž o nejlepší webové stránky knihoven pošesté 2005, ročník 9, číslo 1 Knihovny v Síti 9.048 x 0
CASLIN - Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu 2003, ročník 7, číslo 1 Knihovny v Síti 11.235 x 0
Do konce roku 2000 bude automatizováno dalších pět poboček MKP 1999, ročník 3, číslo 10 Knihovny v Síti 4.899 x 0
Slovenské knihovny v sociální síti Facebook 2011, ročník 15, číslo 2 Knihovny v Síti 6.734 x 0
Strakonická knihovna se bez Internetu neobejde při vyřizování MVS 1998, ročník 2, číslo 8 Knihovny v Síti 5.887 x 0
Využití Internetu a informačních databází v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.671 x 0

Stránky

registration login password