Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koniáš začal kázat v pražské Městské knihovně

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Koniáš začal kázat v pražské Městské knihovně

0 comments
Autoři: 
U příležitosti rekonstrukce ústřední budovy Městské knihovny v Praze, která byla znovu otevřena 20. dubna 1998, vznikl na půdě této instituce nový automatizovaný knihovnický systém, který dostal poněkud rozporuplný název Koniáš. Systém byl ušit na míru potřebám pražské Městské knihovny a ta bude také jeho jediným uživatelem.

Na první pohled (a pro běžného uživatele knihovny zřejmě i na ty další pohledy) je systém velmi příjemný a užitečný. Koniáš má stejné grafické uživatelské rozhraní jako všechny aplikace operačního systému Windows 95, což umožňuje zejména stálým uživatelům Windows rychlou a snadnou orientaci v systému. V OPAC si může uživatel vybrat ze tří způsobů vyhledávání, od nejjednoduššího pro začátečníky až po nejsložitější pro ostřílené znalce Koniáše. Vyhledávat záznamy je možno snad podle všech typů údajů, na které si můžete vzpomenout. Navíc lze výrazy rozšiřovat (truncation) či spojovat logickými operátory. Věcný popis dokumentů je praktikován na čtyřech úrovních (předmětová hesla, klíčová slova, deskriptory a tzv. OCH neboli systematická klasifikace vlastní provenience). U osob, korporací a geografických míst se při zpracování vyplňují do zvláštní tabulky základní údaje o daném subjektu (životopisná data, charakteristika subjektu, adresa korporace apod.). Uživatel má tak nejen možnost vyhledat požadovaný dokument a posléze si jej vypůjčit, ale navíc si ještě může rozšířit své znalosti z informací, které se mu při vyhledání údaje nabízejí.

Tolik k nejvýraznějším znakům nového systému, tak jak to vidí laický řadový uživatel (pravděpodobně nadšený). Na scénu však přichází kritické oko knihovníkovo, oko horlivého zastánce mezinárodních standardů a katalogizačních pravidel jakožto podmínek pro spolupráci mezi knihovnami, příp. decentralizovaný způsob katalogizace dokumentů. Logicky tak musí přijít otázka: Ctí údaje v Koniášovi, to jest zpracovatelé dokumentů v Městské knihovně Anglo-americká katalogizační pravidla, resp. doporučení norem ISBD? Má v sobě systém zabudovaný UNIMARC? Odpověď je krátká a tvrdá: NE! Skutečně - vznikl zde knihovnický systém, který bude sloužit jen a pouze jediné instituci. Bude v něm uloženo množství záznamů o dokumentech, které řada dalších knihoven vůbec nebude mít ve svém fondu. Navíc tyto záznamy budou vznikat ve velmi krátké době po zakoupení dokumentu Městskou knihovnou. Tyto záznamy však nebude nikdy moci využívat nikdo jiný, než pracovníci a uživatelé Městské knihovny v Praze. V době, kdy je jedním z hlavních zájmů pracovníků všech vyspělých světových knihoven sdílení záznamů, je tento přístup více než zarážející.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Koniáš začal kázat v pražské Městské knihovně. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 5 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-10202. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10202

automaticky generované reklamy