Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Borovanská knihovna k připojení na Internet kabely nepotřebuje

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Borovanská knihovna k připojení na Internet kabely nepotřebuje

0 comments
Městská knihovna se střediskovou funkcí v Borovanech na Českobudějovicku, městečku se třemi tisíci obyvateli, se v listopadu 1999 zařadila mezi ty knihovny, které uživatelům v rámci svých služeb nabízejí také přístup na Internet.

Zatímco většina knihoven disponuje připojením realizovaným prostřednictvím telekomunikační sítě, borovanská knihovna získala připojení pevnou linkou využívající radiového spojení. Nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto projektu byla proto instalace antény na místní vodárenské věži. Přenos dat neprobíhá po drátech, nýbrž vzduchem, s přístupem omezeným pouze pro oprávněné uživatele, a je podmíněn dohledností, v tomto případě z Třeboně do Borovan. Další anténu, resp. dvě pro příjem a vysílání, bylo nutné umístit na budovu Městského úřadu, kde se nachází i knihovna. Na tu je připojen rozvaděč, který je již součástí interní sítě. Terminály jsou připojeny linkou o rychlosti 64 kb/s.

Prostředky na realizaci internetového připojení ve výši 70 000,- Kč získala knihovna v loňském roce na základě grantu podaného v rámci programu RISK, vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. Poskytovatelem internetového připojení se stala třeboňská firma Kopretina s.r.o., která projekt iniciovala a velkou měrou se přičinila o jeho realizaci.

Od 8. 11. 1999 mají čtenáři možnost vstupovat na Internet, který byl v prvních týdnech využíván téměř po celou výpůjční dobu. Zájem o něj projevily především děti a mládež. Nejčastěji vyhledávaným tématem byla hudba. Pro podpoření zájmu dalších potenciálních uživatelů uspořádala knihovna ve spolupráci s firmou Kopretina s.r.o. dvě prezentace. První byla určena žákům 8. a 9. tříd zdejší základní školy, druhá, které se zúčastnilo deset osob, byla určena dospělým. Informace o této nové službě byla zveřejněna v místním bulletinu. Navzdory tomu zatím Internet využívají, kromě tří dospělých, uživatelé mladší 18 let.

Pro práci s Internetem je vyhrazen počítač (s procesorem Intel Celeron a 64 MB RAM), uživatelé mají k dispozici barevnou tiskárnu (HP DeskJet 610), vyhledané informace mohou ukládat na diskety. Za půl hodiny "surfování" je stanoven poplatek 30,- Kč pro dospělé, 20,- Kč pro děti. Za vytištění barevné stránky formátu A4 zaplatí uživatelé 15,- Kč, černobílé 2,- Kč, za použití diskety 20,- Kč. Za měsíc na těchto poplatcích knihovna získala 960,- Kč. I při zvýšeném zájmu uživatelů nelze předpokládat, že by vybrané poplatky mohly pokrýt provozní náklady. V případě radiového připojení odpadají poplatky za využívání telekomunikací. Knihovna hradí pouze paušální poplatek, který činí řádově několik tisíc korun. (Podle zástupce Městského úřadu v Borovanech cena připojení nesmí být na základě smlouvy s poskytovatelem sdělována.) Tento poplatek zahrnuje také internetové připojení pro Městský úřad v Borovanech.

Borovanská knihovna, spravovaná jednou profesionální knihovnicí, má ve svém fondu přibližně 14,5 tisíce svazků, roční přírůstek činí zhruba 500 svazků. Od roku 1997 je pro katalogizaci využíván systém LANius. Z finančních důvodů knihovna nemůže využívat možnost sdílené katalogizace (poplatek za jeden přejatý záznam činí 1 Kč) a veškeré záznamy zpracovává sama. V elektronickém katalogu jsou v současné době uloženy záznamy dvou třetin knihovního fondu. Služeb knihovny využívá 400 čtenářů, mezi nimiž převažuje mladší generace (157 čtenářů je ve věku do 15 let, 60 náleží do skupiny od 15 do 19 let).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GROSSEROVÁ, Helena. Borovanská knihovna k připojení na Internet kabely nepotřebuje. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 1 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-11078. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11078

automaticky generované reklamy
registration login password