Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Umístnění webových stránek neboli web hosting

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Umístnění webových stránek neboli web hosting

0 comments
Autoři: 
Poznámka redakce: Příspěvek byl přednesen na semináři "Automatizace knihovnických procesů 2000", který ve dnech 12. a 13. září t.r. uspořádal UISK a SKIP. Velkou část přednesených příspěvků jsme přinesli již v minulem, říjnovém čísle časopisu Ikaros.

Vyhotovenou webovskou prezentaci je treba zpřístupnit potencionálním uživatelům - tedy umístit na server (obslužný počítač) s připojením k síti internet. Existuje několik možnosti, jak webové stránky umístit:
-placené místo u poskytovatele připojení
-volné místo pro prezentaci na serveru s reklamou
-volné místo pro prezentaci v rámci připojení k internetu zdarma
Záměrně je zde vynechána možnost vlastního serveru knihovny, protože pro drtivou většinu knihoven je to řešení z finančního hlediska a také z hlediska provozního zajištění nedostupné.

Placené místo

Placené místo je pronajmutý diskový prostor na počítači s připojením na Internet pres pevnou linku. Provozovatel serveru zaručuje technickou podporu 24 hodin denně (helpdesk) a garantuje chod tohoto serveru. Jedna se sice o placenou službu (cena se pohybuje od cca 250 Kč za měsíc za 10 MB diskového prostoru), ale je zde možné zřídit tzv. doménové jméno a nemusíme se (kromě aktualizací, které jsou v našem zajmu) starat o technické záležitosti. Garance chodu a technické zabezpečeni tuto možnost předurčují pro statní vědecké knihovny, městské knihovny a okresní knihovny.
Na adrese http://expro.cz/w se nachazí přehled firem, které tyto služby poskytují společně s informacemi o cenách.

Podrobnější zastavení u problematiky doménových jmen
Doména je adresa na internetu vyjádřena slovy nebo písmeny, které zastupují fyzickou adresu počítače, na němž je prezentace umístěna. Tedy v praxi místo např. 145.245.25.26 napíšeme jednoduše zapamatovatelné www.knihovna.cz. Posledni část "cz" znamená, že se počítač nachází na území České republiky, střední část je volitelným jménem a písmena "www" označují server s webovskou prezentaci.

Jak to vlastne funguje?
Velmi zjednodušený vyklad je následující:
1) uživatel (připojený na internet) pošle požadavek na stránku (např. www.cuni.cz)
2) tzv. Domain Name Server (DNS), který obsahuje databázi číselných adres a k nim přiřazených doménovych jmen, zpracuje požadavek do číselné adresy (tzv. IP adresy)
3) DNS pošle číselnou adresu počítači uživatele
4) počítač uživatele začíná komunikovat s počítačem s doménou www.cuni.cz, protože už má jeho fyzickou adresu

Proč se užívá doménovych jmen?
Především proto, že jde o snadno zapamatovatelný název (může se jednat o akronym, nebo mnemotechnickou zkratku - např. www.najdito.cz, www.ipb.cz apod.). Dalším významným důvodem je právo duševního vlastnictví - obchodni značka (např. Nike) je hodnotou sama o sobě a proto se dá předpokládat, že doménove jméno http://www.nike.cz přitáhne pozornost mnoha lidi. 

Jak se domény registruji?
U tzv. národního správce, v České republice agentury CZ.NIC. Po splnění technických požadavků a za poplatek 1600 Kč první rok a 800 Kč každý další (ceny bez DPH 5 % platné k 1. 9. 2000) zaregistruje doménové jméno (v případě stejného požadavku od více žadatelů má přednost první došlý).
Volná doménová jména lze vyhledavat např. na adrese http://domeny.czechia.com.

Tvorba názvu doménových jmen a její zásady používá se čísel a písmen bez diakritiky
Lze použít slovo, spojeni slov, zkratku nebo akronym (např. www.ipb.cz - Investiční a poštovní banka, www.cro.cz - Česky rozhlas).

Jméno by mělo být krátké                                                                                                                - uživatele neradi píší dlouhá jména, která se navíc hůře pamatují.
Jméno musí byt snadno zapamatovatelné
- zde neškodí humorný nadhled nebo originální jméno.
Jméno by nemělo být snadno zaměnitelné s jiným
Jméno by mělo být svébytné - nezaměnitelné s obecnými názvy (např. banka.cz, banky.cz).
Zvolené doménové jméno je třeba propagovat na všech materiálech
Doménové jméno se uživatelům musí vrýt do paměti a tak jeho opakovaní je pouze ku prospěchu věci.

Příklady doménových jmen českých knihoven:
www.okhb.cz - Okresní knihovna Havlíčkův Brod
www.ok-olomouc.cz - Okresní knihovna v Olomouci
www.knihkm.cz - Knihovna Kroměřížska
www.mekvalmez.cz - Městská knihovna Valašské Meziříčí

Volné místo pro prezentaci na serveru s reklamou

Jedna se o diskový prostor, který je v rámci reklamy poskytován zdarma (zpravidla kolem 10 MB). Lze zde umístit libovolnou prezentaci, která vsak musí být v souladu s pravidly užívání služby (žádné nelegální aktivity jako rasismus nebo porušování autorských práv). V rámci každé prezentace je zde umístěn reklamní proužek. Tato služba je poskytována bez sebemenších záruk a pokud prezentace není pravidelně aktualizována, může být podle pravidel užívání po 3-6 měsících vymazána. Také doménové jméno nebude ideální - pravděpodobně bude mít tvar, jaký ilustruje následující příklad: www.mujweb.cz/www/knihovna.

Z důvodu nahrazení neprakticky dlouhých jmen se zrodily služby typu "redirect". Tato služba po zaregistrování adresy stránek zkrátí doménové jméno na tvar "come.to/knihovna" (místo výše uvedeného příkladu) a následně požadavek uživatele přesměruje na originální adresu tj. www.mujweb.cz/www/knihovna. V rámci teto služby je opět nutnosti mít na stránkách  reklamu poskytovatele služby.

Výběr adres serverů, které poskytují diskový prostor zdarma:
http://www.mujweb.cz
http://www.yo.cz
http://www.samuel.cz
http://www.home.sk

Výběr adres služeb redirect:
http://come.to
http://go.to
http://welcome.to
http://move.to

Volné místo pro prezentaci v rámci připojení k internetu zdarma

Od dubna 1999, kdy služba Volny.cz jako první nabídla připojení k internetu zdarma, se objevily ještě dva další poskytovatelé - Contactel a WorldOnline.
Poskytovatel připojení poskytuje diskový prostor na počítači zdarma (zpravidla kolem 10 MB), na který lze umístit libovolnou prezentaci (podle pravidel užívání jeho služeb s adresou ve tvaru www.volny.cz/neco. Kromě diskového prostoru poskytovatel nabídne ještě e-mailovou adresu ve tvaru neco@volny.cz. V případě připojení pres tyto služby uživatel platí pouze telefonní poplatky (nejnižší tarif od 19:00 do 7:00 hodin je 15,60 Kč/hodinu - údaje k září 2000 ).

Protože jsou tyto služby poskytovány zdarma, neexistuje zde právní záruka - tj. nikdo nezaručí, že vystavená webová prezentace bude dosažitelná 365 dni v roce. Kromě toho poskytovatel připojení uživateli posílá reklamní e-maily (množství je specifikováno ve smlouvě o připojení). Přesto je to možnost, která umožňuje doslova každému připojit se na internet (nejlevnější modemy, které jsou k připojení potřeba, lze pořídit od cca 1500 Kč). Pro menší instituce, ktere si nemohou dovolit připojení pevnou linkou a mají pevnou telefonní linku, je tato možnost doslova "vytržením trnu z paty" (Český Mobil s připojením knihoven na internet patrně příliš pospíchat nebude.)

Kterou možnost tedy vybrat? Záleží na velikosti knihovny i jejich finančních zdrojích. Pro okresní a městske knihovny je vlastni doména nezbytností, nicméně pro menší knihovny se hodí i využití volného prostoru, případně služby redirect.
Ať už využijete jakékoli možnosti, přeji vám aby to bylo brzy a k vaší plné spokojenosti.

P.S. V tomto článku byla uvedena informace o registraci domény brno.cz společností InterServ. Tato informace pocházela z českých  www stránek, nebyla ověřena a ukázala se být nepravdivou. Dotčené firmě se tímto velmi omlouvám za uvedení této nepravdivé informace v tomto článku a taktéž čtenářům, které jsem uvedl v omyl.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BOLDIŠ, Petr. Umístnění webových stránek neboli web hosting. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 9 [cit. 2022-01-27]. urn:nbn:cz:ik-10628. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10628

automaticky generované reklamy