Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 6 Ikaros doporučuje 4.035 x 0
Sedmá generace praček: bez internetu ani otočku! 2012, ročník 16, číslo 13 Mezioborové souvislosti 4.034 x 0
Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE (Jan Mottl) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 4.034 x 0
Knihovna knihovnické literatury jde s dobou 2013, ročník 17, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.033 x 1
Ref Works - nový nástroj, který pomáhá zvyšovat informační gramotnost (Nick Barber) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické inf.zdroje a služby 4.030 x 0
Jak studenti a učitelé využívají streamovaný zvuk a video (Eileen Lawrence) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nové možnosti ve světě elektronických informačních zdrojů 4.030 x 1
HAN 2.0 - vylepšená správa a zpřístupnění elektronických časopisů (Christian Günther, Vladimír Karen) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro el. inf. zdroje a služby 4.028 x 0
Dibrary: Korejská národní digitální knihovna 2014, ročník 18, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 4.026 x 0
Digitalizace kulturního dědictví a databáze z oblasti historických věd - společně, nebo odděleně? (Joanna Pawliniak) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 4.026 x 0
Katalog českých démonologických pověstí 2015, ročník 19, číslo 1 Recenze 4.023 x 0
Klementýnum - Dementýnum 2013 2014, ročník 18, číslo 13 Ze života knihoven 4.017 x 1
Co se mohou neziskovky naučit od velkých firem o práci s daty? 2013, ročník 17, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.013 x 0
Češi jako čtenáři v roce 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Výzkumná činnost 4.011 x 0
Zpráva ze semináře Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.010 x 0
AquaBrowser Library: obsah, který máte, si zaslouží být nalezen (Thomas Fiebig) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa 4.009 x 0
Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze v Bohnicích 2014, ročník 18, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.003 x 0
Veletrh Sběratel 2014 prozářila kilogramová pamětní medaile z ryzího stříbra 2014, ročník 18, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.000 x 0
Nekrolog Dr. Stanislava Kalkuse (1931 - 2013) 2013, ročník 17, číslo 7 Personália 3.998 x 0
Zápisky ze Světa knihy 2014 aneb o „Hrabalsku“ a bulváru 2014, ročník 18, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 3.997 x 1
(Vzdálený) přístup k informačním zdrojům (Christian Günther, Vladimír Karen) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby 3.996 x 0

Stránky