Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dva roky s elektronickými knihami vydavatelství Springer (Focko Robbert van Berckelaer)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Dva roky s elektronickými knihami vydavatelství Springer (Focko Robbert van Berckelaer)

0 comments
Autoři: 

Focko Robbert van Berckelaer

V úvodu přednášející představil problémy, s nimiž se společnost Springer potýkala na začátku (autoři nedůvěřovali elektronickým knihám, nechtěli své publikace online). Springer začal s elektronickými knihami v roce 2006, dnes zpřístupňuje 40 tisíc elektronických knih online. Tematicky jsou nejvíce pokryty oblasti počítačové vědy a strojírenství. Ze srovnání s ostatními vydavateli Springer vychází jako největší producent tištěných i elektronických knih.

F. R. van Berckelaer představil integrovanou platformu SpringerLink, pomocí které jsou zpřístupňovány různé typy dokumentů vč. elektronických knih. SpringerLink zahrnuje 30 tisíc elektronických knih, roční přírůstek činí 5000 knih. E-knihy jsou zpracovány ("journalized") pro snadnější použití, každá kapitola má své vlastní DOI a abstrakt; nové edice jsou publikovány společně se staršími, jsou přístupny v PDF a HTML formátu. Z hlediska zabezpečení (Digital Rights Management - DRM) je Springer nejliberálnější ze všech vydavatelů, elektronické knihy nejsou vůbec zamknuty. Stejně tak, pokud někdo koupí e-knihu, bude pro něj v platformě vždy dostupná (perpetual access) - jediným omezením je počet počítačů, které mohou k zakoupenému obsahu přistupovat.

V rámci platformy SpringerLink bylo v roce 2007 staženo 25 milionů kapitol, o rok později už to bylo 41 milionů kapitol. To naznačuje snadnost použití systému a zvyklosti nové generace. Téměř 30 % veškerého využití platformy se týká e-knih, což je překvapivé i např. vzhledem k využívání elektronických časopisů. Nejvyšší využití mají příruční publikace, encyklopedie, učebnice a relativně vysoko také sborníky (monografie přitom nejsou využívány tak často - i když existují rozdíly mezi obory). Při srovnání s časopisy se také ukazuje, že jejich cílová skupina leží mezi profesionály, knihy naopak mají svou cílovou skupinu širší - zahrnuje více vědců z aplikované oblasti a studentů na vyšších úrovních. Při pohledu na statistiku příchozích odkazů se ukazuje, že nejvíce návštěvníků se do platformy dostává z katalogů knihoven (vyhledávače přitáhnou 30 % uživatelů), proto Springer klade důraz na to, aby byly zpracovány záznamy dokumentů a zařazeny do knihovních katalogů.

Přednášející dále uvedl cenu pro e-knihy pro rok 2009: např. celá kolekce má stát 373 tis. euro (3370 titulů), je možné koupit pouze části kolekce nebo se zapojit do konzorcií. Na závěr na základě dotazu F. R. van Berckelaer uvedl, že podle ukazatelů vydavatelství Springer tištěné knihy nemají budoucnost.

(text konferenčního příspěvku)

(rch)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Dva roky s elektronickými knihami vydavatelství Springer (Focko Robbert van Berckelaer). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-06-19]. urn:nbn:cz:ik-13126. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13126

automaticky generované reklamy