Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prezentace posterů (různí autoři)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Prezentace posterů (různí autoři)

0 comments

Andriy Andrukhiv z Vědecké knihovny Polytechnické nádorní university ve Lvově představil poster s názvem Proces vývoje institucionálních repozitářů na Ukrajině. Konkrétně se zabývá všeobecným vývojem institucionálních repozitářů na Ukrajině a repozitářem své domovské instituce, který vznikl přede dvěma lety.

Judita Kopáčiková ze Staroměstské knihovny informovala o posteru s Názvem Mládež a čítanie: Interpretácia výsledkov výskumu čítania mládeže vo veku 13 - 19 rokov na Slovensku, který se zabývá ojedinělým projektem - výzkumem, jak mladí lidé čtou nebo ne.

O využití SDI mluví poster, který představila Věra Kroftová z firmy Agrotest fyto, s názvem Adresné informace vědeckým a výzkumným pracovníkům prostřednictvím služby Selective Dissemination of Information (SDI). Zdůraznila, že předpokladem úspěchu je dlouhodobá spolupráce a velmi dobrá informovanost pracovníků knihovny o potřebách jednotlivých odborných pracovníků.

Nejmladší a nejmenší universitu v České republice reprezentovala Jiřina Kudelová s posterem Informační zdroje pro VaV na Slezské univerzitě v Opavě. Ten má za cíl analyzovat a sumarizovat pokrytí a využití EIZ pro rozvoj vědy a výzkumu. Zároveň se také snaží shrnout přínosy pro výuku.

Dalším zahraničním zástupcem v posterové sekci byla Dragana Stolic z Univerzity v Bělohradu, univerzitní knihovny „Svetozara Markovice“. I tento poster s názvem Zakládání digitálních archivů na univerzitách Západního Balkánu: Implementace systému PHAIDRA, vzdělávací činnost a regionální spolupráce se zabýval repozitáři, tentokrát šlo o repozitáře 6ti univerzitních knihoven ze západního Balkánu, založených na stejném systému - PHAIDRA, vytvořeným a provozovaným Univerzitou ve Vídni.

Univerzitní knihovna v Poznani a Web 2.0 - rozvoj uživatelsky přátelského digitálního komunikačního systému a z toho plynoucí výhody a hodnoty je poster představený Zanetou Szerksznis z knihovny Univerzity v Poznani. Hovoří o vývoji, ke kterému došlo v oblasti komunikace s uživateli vzhledem k Web 2.0 a sociálním sítím a o tom, jak jsou nové možnosti využívání v domovské instituci autorů.

Poster s názvem m.KoBSON: O krok blíže novým technologiím představila Tatjana Timotijevic, z Národní knihovny Srbska - oddělení vědeckých informací. Pojednává o snaze maximálně vyjít vstříc koncovým uživatelům a propojit knihovnu s chytrými mobilními telefony.

“Mohou sociální sítě zajistit lepší informovanost uživatelů knihovny? Pokud ano, tak do jaké míry a jakým způsobem? Důležité je, vybrat si správný komunikační kanál, tu správnou sociální síť. Dá se informovanost uživatelů knihovny zvyšovat? A jak k ní mohou přispět sociální sítě? Jaká existují specifika distribuce informací v rámci sociálních sítí?” ptá se při představování posteru Efektivní distribuce informací vybraným skupinám uživatelů knihovny Štěpánka Tůmová ze Slezské univerzity v Opavě.

Poster A Gateway to European Newspapers Online: Budování společné historie a identity s využitím digitálních materiálů, o kterém promluvila Vesna Vuksan z University v Bělěhradě - univerzitní knihovny "Svetozar Markovic"v Srbsku ukazuje projekt, kdy 17 partnerských institucí bude agregovat obsah novin do Europeany. Univerzitní knihovna “Svetozar Markovic” je jedním z partnerů projektu.

KALIKO, které je předmětem posledního představeného posteru, je KAtalog LIbereckých Knihoven Online. Vývoj a aktuální stav projektu nám přiblížila Marta Zizienová z Technické univerzity v Liberci.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KHÁSOVÁ, Věra. Prezentace posterů (různí autoři). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-13934. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13934

automaticky generované reklamy
registration login password