Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE) 2015, ročník 19, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 5.764 x 1
Co vyšlo... v dubnu 2000 2000, ročník 4, číslo 5 Ikaros doporučuje 7.766 x 1
Elektronická kniha Kohoutí kříž 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 12.952 x 1
Marie Ludmila Černá-Šlapáková 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 10.982 x 1
Čteme? 2009, ročník 13, číslo 1 Recenze 6.411 x 1
Učené hádání a Dni vedeckých knižníc 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.324 x 1
Informační média v informační společnosti 2001, ročník 5, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.609 x 1
Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 3. časť 2015, ročník 19, číslo 7 Výzkumná činnost 3.139 x 1
Audit internetové prezentace na příkladu konkrétní společnosti 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 9.938 x 1
Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy (Jana Hercová, Ludmila Hercová) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví 5.560 x 1
Ohlednutí za seminářem „Senioři – dobrovolníci, spolupracovníci a partneři v knihovnách“ ve vsetínské knihovně 2011, ročník 15, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 4.837 x 1
YouTube #adpokalypsa: příčiny a důsledky reklamního bojkotu na YouTube 2017, ročník 21, číslo 4 Internet & Informační společnost 4.727 x 1
Exkurze do Knihovny Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. 2011, ročník 15, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.556 x 1
Pondělní setkání s Evropským průvodcem kompetencemi 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.267 x 1
Evidence based - důkazy, svědectví, fakta, nebo doklady? 2005, ročník 9, číslo 3 Oborová terminologie 12.481 x 1
Informačné systémy a škodlivé kódy od A po Z 2007, ročník 11, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 30.778 x 1
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 45.267 x 1
Je reálné zpracovat kooperativní bibliografii diplomových prací českých vysokých škol 2. poloviny 20. století? 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 8.283 x 1
Výzkum informací veřejného sektoru České republiky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 14.347 x 1
Technologie digitálních knihoven (Miroslav Bartošek) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Aktuální trendy a technologie digitálních knihoven 6.171 x 1

Stránky

registration login password