Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Svět je ilustrovaný (Boris Škandera)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Svět je ilustrovaný (Boris Škandera)

1 comments
Autoři: 

Boris Škandera

Boris Škandera ze zájmového sdružení Informetal, Dobrá vystoupil s příspěvkem "Svět je ilustrovaný... a plný zvuků i vůní". Přednášející se zamyslel nad tím, že informace obvykle vnímáme jako textové, ale svět kolem nás přináší daleko více vjemů. Zaměřil se na obraz jako nositele informací, podal stručný obrazový přehled vývoje zachycování obrazů v podobě fotografie a filmu. Význam obrazových informací si uvědomili v CSA a vytvořili databázi Illustrata z doprovodných obrázků u článků; obrázky jsou indexovány až sedmi klíčovými slovy. Dále Boris Škandera nabídl několik dalších nástrojů pro vyhledávání obrázků a ukázal jejich možnosti při konkrétním hledání. Např. Incogna nabízí funkci vyhledávání na základě podobnosti obrázků (similar), StockPodium umí kromě podobnosti vyhledávat i podle vlastního vloženého obrázku, Mufin je založen na vyhodnocování obrázků, Storyboard vyhledává obrázky podle sekvence zadaných slov, Debianart je databází pro umělce. Mezi dalšími příklady zmínil B. Škandera Cooliris, Wolfram Alpha, orientovaný zejména na matematiku (vyhledává grafy apod.), služba Midomi vyhledává zvukové záznamy. Na dotaz ohledně autorských práv přednášející upřesnil, že je třeba se řídit informacemi, které uvádějí jednotlivé systémy.

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Svět je ilustrovaný (Boris Škandera). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2022-07-01]. urn:nbn:cz:ik-13446. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13446

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Velice se mi tento příspěvek líbil. Bylo to zajímavé a zábavné.