Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rozvoj kompetencí informačních profesionálů - nezbytný předpoklad pro poskytování služeb podle potřeb uživatelů (Russell Bailey)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Rozvoj kompetencí informačních profesionálů - nezbytný předpoklad pro poskytování služeb podle potřeb uživatelů (Russell Bailey)

0 comments
Anglicky
English title: 
Intrernational & Information Professionals
English subtitle: 
Development, Leadership and Resources
Autoři: 

Russel Bailey

 

Role knihovníků a informačních pracovníků se v současné době mění, zejména pak v případě univerzitních knihoven. Zatímco zaměstnanci těchto institucí stárnou, věkový průměr jejich uživatelů je stále stejný, protože se průběžně objevují noví studenti. Ti mají také zcela jiné požadavky a přístup, než tito knihovníci. Rádi by navštěvovali knihovnu v jiný čas (kupříkladu brzy ráno nebo pozdě večer), preferují jiný druh dokumentů (elektronický místo papírového) a vyžadují okamžité výsledky a odpovědi na své otázky (ideálně v řádu minut, nejvýše hodin).

Informační pracovníci mají také velikou nevýhodu - musejí se pomalu (a někdy i složitě) adaptovat na současný "digitální věk", zatímco jejich uživatelé (studenti) se v něm v podstatě narodili. Pokud ale mají knihovníci a informační pracovníci i nadále plnit své poslaní, je nezbytné, aby se těmto novým trendům přizpůsobili. Musejí tedy poskytovat integrované (a pokud možno okamžité) služby, držet krok s moderními technologiemi, a sledovat aktuální trendy.

Doktor Bailey se ve svém příspěvku věnoval také tematice "open access", tedy okamžitému a neomezenému přístupu k informacím, zejména pak vzdělávacím a výukovám materiálům. Jako příklad například zmínil Directory of Open Access Journals (báze odkazů na plné texty odborných časopisů a jejich článků),  Google Books (skenování a zpřístupňování plných textů knih; u titulů před rokem 1923 je přístup zcela volný), Google Scholar (vyhledavač, který indexuje texty které nejsou veřejně dostupné, od článků po dizertační práce), nebo Librarian's Internet Index (portál shromažďující vybrané odkazy relevantní pro knihovníky a informační profesionály).

Adaptace na nové trendy je nezbytná, ovšem to je součást vývoje. Podobné problémy povázely nástup prakticky každé technologie, což dokazovalo i veselé video "Introducing a book", které nám pan Russell Bailey na závěr přehrál.

(JR)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Rozvoj kompetencí informačních profesionálů - nezbytný předpoklad pro poskytování služeb podle potřeb uživatelů (Russell Bailey). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2020-12-04]. urn:nbn:cz:ik-12506. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12506

automaticky generované reklamy