Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Využití taxonomií při vyhledávání znalostí v tematických portálech (Marcin Roszkowski) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 4.033 x 1
Partnerská síť Národního úložiště šedé literatury (Iveta Fürstová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací 4.031 x 1
Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE (Jan Mottl) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 4.031 x 0
Knihovna knihovnické literatury jde s dobou 2013, ročník 17, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.030 x 0
Ref Works - nový nástroj, který pomáhá zvyšovat informační gramotnost (Nick Barber) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické inf.zdroje a služby 4.030 x 2
Jak studenti a učitelé využívají streamovaný zvuk a video (Eileen Lawrence) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nové možnosti ve světě elektronických informačních zdrojů 4.026 x 1
HAN 2.0 - vylepšená správa a zpřístupnění elektronických časopisů (Christian Günther, Vladimír Karen) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro el. inf. zdroje a služby 4.026 x 2
Digitalizace kulturního dědictví a databáze z oblasti historických věd - společně, nebo odděleně? (Joanna Pawliniak) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 4.025 x 2
Dibrary: Korejská národní digitální knihovna 2014, ročník 18, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 4.023 x 1
Katalog českých démonologických pověstí 2015, ročník 19, číslo 1 Recenze 4.014 x 1
Klementýnum - Dementýnum 2013 2014, ročník 18, číslo 13 Ze života knihoven 4.009 x 3
AquaBrowser Library: obsah, který máte, si zaslouží být nalezen (Thomas Fiebig) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa 4.007 x 0
Co se mohou neziskovky naučit od velkých firem o práci s daty? 2013, ročník 17, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.007 x 0
Češi jako čtenáři v roce 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Výzkumná činnost 4.006 x 6
Zpráva ze semináře Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.006 x 0
Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze v Bohnicích 2014, ročník 18, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.000 x 0
Veletrh Sběratel 2014 prozářila kilogramová pamětní medaile z ryzího stříbra 2014, ročník 18, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 3.998 x 1
ÚISK je v těsném závěsu za firmou Google 2008, ročník 12, číslo 13 Odhalení 3.995 x 0
Nekrolog Dr. Stanislava Kalkuse (1931 - 2013) 2013, ročník 17, číslo 7 Personália 3.994 x 0
(Vzdálený) přístup k informačním zdrojům (Christian Günther, Vladimír Karen) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby 3.994 x 2

Stránky

registration login password