Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Řekl někdo nová média? 2007, ročník 11, číslo 1 Odborné vzdělávání 20.621 x 0
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 20.624 x 2
Turistická informační centra jako součást informačního systému regionu (se zaměřením na Euroregion Těšínské Slezsko) 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 20.748 x 2
Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 20.799 x 2
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 20.862 x 1
Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti… A co bude dál? 2006, ročník 10, číslo 2 Právo v informační společnosti 20.882 x 0
Tvrdé zboží 2001, ročník 5, číslo 9 Kyberfeministické okénko 20.958 x 1
Exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 21.069 x 3
Šachový šampión poražen počítačem IBM 1997, ročník 1, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 21.110 x 1
Cloudové služby: data i počítače v oblacích 2012, ročník 16, číslo 9 Internet & Informační společnost 21.126 x 0
Rok 2000 a křižovatky informační ekonomiky 2005, ročník 9, číslo 10 Ekonomika v informační společnosti 21.201 x 1
Codex Gigas – Ďáblova bible 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 21.231 x 1
Tezaurus jazyka českého 2008, ročník 12, číslo 7 Recenze 21.648 x 2
Národní technická knihovna otevřela své brány 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 21.702 x 2
Úvod do problematiky expertních systémů 1999, ročník 3, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 21.727 x 2
Jsou dvě největší veřejné knihovny v Praze opravdu veřejné? 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 21.760 x 0
Wikipedie – otevřená encyklopedie (Petr Kadlec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 21.793 x 1
Autority a Wikipedie našly společnou řeč 2006, ročník 10, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 21.812 x 1
Ikaros není Ikarus 2004, ročník 8, číslo 13 Public relations 21.829 x 0
E-participace a její současný stav v české praxi 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 21.835 x 0

Stránky

registration login password