Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ptejte se své knihovny!

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Ptejte se své knihovny!

2 comments
Autoři: 
 ptejteseknihovny@nkp.cz
  askyourlibrary@nkp.cz

Národní knihovna ČR inovovala existující službu, která byla dosud přístupná uživatelům knihovny z Referenčního centra a na e-mailové adrese reference@nkp.cz. Tato služba byla rovněž vyzkoušena v širokém záběru nonstop 24 hodin v rámci BMI 2002.

Princip inovace je obdobný: poskytnout prostor pro dotazy všeobecného typu na co nejviditelnějším a nejpřístupnějším místě na webové stránce NK ČR, případně dalších knihoven, které se připojí. Zatím byl odkaz umístěn na českou i anglickou webovou stránku NK ČR. V průběhu pracovní doby Referenčního centra NK ČR (od pondělí do soboty od 8.00 do 19.00 hodin) je zabezpečeno vybírání e-mailové schránky a odpovídání na dotazy, resp. jsou distribuovány na místo, kde jsou schopni odpovědět. Uživatel po umístění svého dotazu obdrží potvrzující dopis s následujícími texty:

Předmět: Tym - Ptejte se sve knihovny / Ask your library team
Vlastní sdělení: Prijali jsme Vas dotaz a do 48 hodin Vam odpovime. / We have received your query and you will hear from us within 2 days.

Pro informaci odborné veřejnosti jsme zřídili na domácí stránce Referenčního centra archiv dotazů a odpovědí, který je veřejně přístupný a jsou zde shromážděny nejzajímavější dotazy a odpovědi. Služba byla zatím představena na koordinační poradě k problematice meziknihovních služeb, která se konala 21. 11. 2002 v Moravské zemské knihovně. Účastníci porady (rozšířené plénum komise pro služby) byli vyzvání ke spolupráci a vyvěšení obdobného odkazu na vlastní domácí stránky jejich knihoven.

Co dále plánujeme udělat? Rádi bychom měli jednotné logo, které by bylo značkou této služby ve všech spolupracujících knihovnách a bylo přístupné na co nejviditelnějším místě na domácích stránkách jednotlivých knihoven. Minimálně polovina dotazů bude takové úrovně, že je bude možné bez dalších konzultací vyřídit přímo v knihovně, kde bude dotaz podán. Další dotazy bude nutné vyřizovat ve spolupráci s jinými knihovnami, příp. týmem doporučených spolupracovníků. Chceme vedle již zmíněného archivu připravit také návod, jak postupovat při určitých typech dotazů a kam se obrátit v "SOS případech". Doufáme, že v této službě je zárodek nonstop dotazovny na stránkách českých knihoven, která bude určena zejména široké veřejnosti a neměla by nahrazovat již standardní dotazovací postupy.

Vaše podněty, nápady, návrhy jsou vítány!!!

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HEMOLA, Hanuš. Ptejte se své knihovny!. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 1 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11206. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11206

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Vítám tuto novou službu Národní knihovny. Přehled zodpovězených dotazů je poučný.