Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit vzestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Webové stránky jako forma prezentace subjektů knižního trhu 2001, ročník 5, číslo 9 Knižní trh a Internet 5.583 x 0
Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou? 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.987 x 0
Webové servery 2011, ročník 15, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 10.704 x 0
Webové a mobilní aplikace se podruhé utkají v soutěži Společně otevíráme data 2014, ročník 18, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 3.470 x 0
Webová stránka zaměřená na nabídky vyřazených knih 2003, ročník 7, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 8.260 x 1
Webová služba pre zobrazenie chemických vzorcov 2008, ročník 12, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 10.870 x 1
Webmistrová 2000, ročník 4, číslo 7 Kyberfeministické okénko 6.424 x 0
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 16.754 x 1
Webináře OpenAIRE pro Open Access Week 2016 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.388 x 0
Webík již podruhé 2003, ročník 7, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.047 x 1
Webík - soutěž o nejlepší webové stránky dětských knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Elektronické publikování 6.292 x 0
WebCheck, roztomilá kulička s tajemstvím uvnitř 2000, ročník 4, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 5.244 x 1
WebArchiv se účastní mezinárodní spolupráce při archivaci webu 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 12.624 x 0
Webarchiv a mrtvé weby 2017, ročník 21, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 2.623 x 0
WebArchiv : získávání, archivace a zpřístupnění domácích webových zdrojů 2004, ročník 8, číslo 5/2 WebArchiv - získávání a archivace elektronických (online) zdrojů (workshop -) 11.497 x 0
Web Content Managers 2004, ročník 8, číslo 10 Vyhledávání informací na internetu 7.828 x 0
Web Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 8.478 x 1
Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje? (Vilém Sklenák) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje 5.274 x 0
Web 2.0 vs. sémantický web (Vilém Sklenák) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Novinky ve vyhledávání na internetu a svět 2.0 5.075 x 0
Web 2.0 jako výzva pro informační gramotnost (Peter Godwin) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Novinky ve vyhledávání na internetu a svět 2.0 3.782 x 0

Stránky

registration login password