Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Webové stránky jako forma prezentace subjektů knižního trhu

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Webové stránky jako forma prezentace subjektů knižního trhu

0 comments
Autoři: 

Minule jsme získali obecnou představu o tom, jaká témata lze zahrnout pod označení "Knižní trh a Internet". V tomto a příštím čísle Ikara se zaměříme na první oblast: webové stránky subjektů knižního trhu, a to subjektů domácích - tedy českých nakladatelství, knihkupectví a knižních distribucí.

Fakt, že publikování informací v prostředí World Wide Web je silný marketingový nástroj, si uvědomuje také stále více českých nakladatelů, knihkupců a knižních velkoobchodníků. Způsoby využití firemních webových stránek jsou obecně tři:

1. propagace firmy
2. propagace výrobků/služeb firmy
3. elektronický prodej produktů/služeb firmy

Propagace firmy na WWW stránkách

Pod propagací samotné firmy si nejspíše představíme informace typu vznik a vývoj firmy, adresa a další kontaktní údaje, přehled zaměstnanců, zaměření podnikání firmy, údaje o obchodních partnerech a podobně.

Když se od obecného vymezení firmy vrátíme zpět k subjektům českého knižního trhu, můžeme na jejich webových stránkách nalézt následující údaje informující o firmě (odkazy vedou na konkrétní příklady WWW stránek):
historie firmy
adresné údaje
profil firmy - typ vydávané, resp. nabízené produkce
přehled výhradních distributorů (v případě www stránek nakladatelství)
přehled zastupovaných nakladatelů (v případě www stránek knižní distribuce)
přehled nabízených slev
představení "dvorních" autorů (v případě www stránek nakladatelství)

Propagace výrobků/služeb firmy na WWW stránkách

Pohybujeme-li se ve sféře knižního trhu, výrobkem zde samozřejmě rozumíme knihy (ale také stále častěji CD-ROMy) vydávané, resp. prodávané subjekty knižního trhu.
Ani prodej knih se neobejde bez propagace, bez poskytnutí informací o těchto produktech - v našem případě informací publikovaných v rámci webových stránek firmy. Firma se nejvíce zavděčí návštěvníkovi stránek a zájemci o jednotlivé knihy (CD-ROMy) tehdy, uvádí-li o titulu vyčerpávající informace.
Přičemž informace o vydávaných/nabízených knihách na WWW lze rozdělit do několika sekcí (odkazy směřují opět na konkrétní příklady WWW stránek):
ediční plán
knižní novinky
všechny vydané knihy
skladovaná/nabízená produkce
recenze
ukázky z knih a další

Elektronický prodej produktů/služeb firmy na WWW stránkách

Prostředí Internetu lze využít mimo jiné k obchodování, a tak bují tzv. elektronický obchod (e-business). Přes Internet si zákazník může objednat a zakoupit samozřejmě i knihy. Tuto možnost většinou nabízejí návštěvníkovi svých WWW stránek také čeští zástupci knižního trhu.

Přitom může jít o tři formy prodeje, od nejjednodušší k nejsložitější jsou to:

1) objednávka e-mailem
Provozovatel WWW stránek uvádí e-mailovou adresu, na kterou může zákazník zaslat svou objednávku (napsáním a odesláním klasického e-mailu). (Na českém Internetu takový způsob nabízí např. nakladatelství Libri.)

2) objednávkový elektronický formulář
Provozovatel vystavuje v rámci WWW stránek elektronický formulář, do kterého zákazník vyplní údaje o sobě (jméno, adresa, IČO...) a dále si vybere z nabídky/seznamu tituly, které si chce objednat. Stisknutím tlačítka pro odeslání formuláře se vyplněné údaje odešlou na e-mail provozovatele. (Přes takovýto formulář si můžeme objednat knížky například na WWW stránkách nakladatelství Leda.)

3) internetové knihkupectví
Jedná se o nejpropracovanější formu prodeje knih přes Internet. Provozovatel v rámci WWW stránek spravuje databázi záznamů nabízených knižních titulů, ve které může návštěvník vyhledávat dle různých kritérií, zobrazit si údaje o titulech, zřídit si vlastní zákaznické konto (přístupné na heslo), vybrané tituly "vkládat do nákupního košíku", objednat a následně zaplatit zvoleným způsobem. Tento obecný model je doplněn o řadu dalších služeb, které usnadňují zákazníkovi výběr a podněcují prodej.

Otázce internetových knihkupectví bude podrobně věnována pozornost v některém z dalších pokračování tohoto sloupku.

Závěrem

Vidíme, že webové stránky subjektů knižního trhu mohou být zdrojem velkého množství informací. Běžný návštěvník stránek - čtenář, zákazník - nejspíš využije pouze některé z těchto informací. Pokud však tyto WWW stránky sledujeme pohledem knihovníka, navíc knihovníka-akvizitéra, zjistíme, že jde o alternativní informační zdroj k tištěným edičním plánům nakladatelství, katalogům knihkupectví a distribučních firem, ale také k firemním adresářům, v další fázi pak o alternativu k již zavedeným, klasickým způsobům akvizice nových (ale i starších) knih a dalších nosičů.

Aby však webové stránky byly pro akvizitéry skutečně hodnotnou alternativou, měly by obsahovat dostatečné množství bibliografických údajů o nabízených titulech. A tak v říjnovém Ikarovi budeme zjišťovat na webových prezentacích vybraných zástupců českých nakladatelství, knihkupectví a distribučních firem, jak kvalitní bibliografické údaje můžeme na těchto stránkách nalézt, a také zda a jakou formou si můžeme nabízenou knižní produkci prostřednictvím těchto stránek objednat a zakoupit.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 2.5 (hlasů: 2)
CELBOVÁ, Iva. Webové stránky jako forma prezentace subjektů knižního trhu. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 9 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-10786. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10786

automaticky generované reklamy