Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Vzducholodí? Do Polska? 1999, ročník 3, číslo 8 Speciální příloha - prázdniny 6.887 x 1
Vzhůru na...! 2005, ročník 9, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.567 x 2
Vzlety a pády českého komiksu 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.104 x 0
Vzniká jazykový výukový program pro pracovníky v knižní kultuře a médiích 2006, ročník 10, číslo 12 Odborné vzdělávání 8.134 x 1
Vzniká konsorcium na pokračování přístupu do ProQuestu 2004, ročník 8, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 5.376 x 0
Vzpomínáme na prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc. 2006, ročník 10, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 12.271 x 0
Vzpomínka na Blanku Sedláčkovou 2015, ročník 19, číslo 9 Personália 2.522 x 2
Vzpomínka na Boba Bočka 2014, ročník 18, číslo 7 Personália 3.848 x 0
Vzpomínka na Ing. Augustina Mertu, CSc. 2006, ročník 10, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.979 x 0
Vzpomínka na Jana Bohuslava Sobotu 2012, ročník 16, číslo 6 Personália 4.664 x 0
Vzpomínka na Standu 2013, ročník 17, číslo 7 Personália 3.539 x 0
Vzpomínka na Stáňu Bícovou 2005, ročník 9, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.768 x 0
Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla 1999, ročník 3, číslo 6 Informační věda 13.678 x 0
Walter Lippmann: Veřejné mínění 2016, ročník 20, číslo 3 Recenze 3.517 x 1
Warm-up konference Transmit 2016 2016, ročník 20, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 1.369 x 0
Web 2.0 jako výzva pro informační gramotnost (Peter Godwin) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Novinky ve vyhledávání na internetu a svět 2.0 3.781 x 0
Web 2.0 vs. sémantický web (Vilém Sklenák) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Novinky ve vyhledávání na internetu a svět 2.0 5.073 x 0
Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje? (Vilém Sklenák) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje 5.272 x 0
Web Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 8.473 x 0
Web Content Managers 2004, ročník 8, číslo 10 Vyhledávání informací na internetu 7.825 x 0

Stránky

registration login password