Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vzdělávání knihovníků v Rumunsku (Anca Cristina Rapeanu, Corina Dovinca)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Vzdělávání knihovníků v Rumunsku (Anca Cristina Rapeanu, Corina Dovinca)

0 comments
Anglicky
English title: 
Education for Library Professionals in Romania
Autoři: 

Anca Cristina Rapeanu

 

Pohybujeme se v globální informační společnosti, prioritou už není produkce řekněme "fyzických" hodnot, ale nejcennější jsou dnes informace. Global Information Society působí i na knihovny, které mění své sbírky (jejich produkci i přístup k nim), a pozornost se přesouvá z kvantity na kvalitu. Knihovníci už nejsou jen pomyslnými "strážci" vědomostí, ale aktivními participanty v celém procesu. Musejí pracovat s informacemi, ale i uživateli. Kromě informačních schopností jsou tak potřeba i dovednosti komunikační, a také technické. Moderní knihovník = superhrdina! (zmínila Cristina Rapeanu, a měla v podstatě pravdu)

V Rumunsku nebyla situace nijak příznivá. Je nutné si uvědomit, že se jedná o postkomunistickou zemi, takže jistě mají ještě co dohánět. Ovšem aktuálně zažívají rychlý rozvoj ICT sektoru, takže je vše na dobré cestě. Přesto, i současná knihovní systém je mírně nestandartní. Kupříkladu mají hned čtyři národní knihovny (Romanian Academy Library, The National Library, The National Library of Education, The National Military Library). Dále mají samozřejmě řadu univerzitních, školních a specializovaných knihoven, což už nijak zvlášť nevybočuje.

Problémy jsou ovšem ve sféře zaměstnanců. V Rumunsku panují značně heterogenní pracovní podmínky, co do vzdělání, kvalifikace i platů - vše se liší prakticky případ od případu. Po roce 1990 se sice knihovnické vzdělání ustálilo (vznikla jednotná kurikula, EU iniciovala Boloňskou konvenci), ale přesto není situace ideální. Knihovnická profese je neatraktivní pro nové uchazeče, kvalita výuky také není vždy dobrá, je zde problém nízkých platů a podobně).

Cristina Rapeanu také na závěr zmínila příklad centrální Univerzitní knihovny v Bukurešti (jinak též Carol I., podle krále Karla I., který zakoupil pozemek). Ta byla otevřena v roce 1895 a v letech 1911 a 1915 rozšiřována. Během Rumunské revoluce proti komunistickému režimu roku 1989 byla knihovna vypálena a zničeno bylo na 500.000 knih a 3.700 rukopisů. Od roku 1990 probíhala rekonstrukce a modernizace, a byla znovu otevřena 20.listopadu 2001. V současnosti má už ve svých fondech více svazků než před požárem.

(JR)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vzdělávání knihovníků v Rumunsku (Anca Cristina Rapeanu, Corina Dovinca). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2021-05-08]. urn:nbn:cz:ik-12515. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12515

automaticky generované reklamy
registration login password