Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem« 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 38.647 x 0
Archivní fondy na internetu 2002, ročník 6, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 8.269 x 1
Archivy v pobaltských zemích 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 10.067 x 1
Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2001 2002, ročník 6, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.895 x 0
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2002 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.779 x 1
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004 2005, ročník 9, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 12.696 x 0
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 2006, ročník 10, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.939 x 1
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006 2007, ročník 11, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 10.187 x 1
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.687 x 0
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 2014, ročník 18, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.021 x 0
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.650 x 2
Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě 2003 2004, ročník 8, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.516 x 4
Ars Electronica – na návštěvě v Rakousku 2009, ročník 13, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 10.614 x 0
Artyčok.TV (Jan Vidlička) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické zdroje v digitální době 8.124 x 0
ASEP - Automatizovaný systém evidence publikací v AV ČR 1998, ročník 2, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 8.598 x 4
Asociace knihoven vysokých škol ČR ustavena 2002, ročník 6, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.243 x 0
Aspekty přístupu a využití informací v elektronické podobě v oblasti výzkumu v Estonsku a dalších přidružených zemích (Toomas Liivamägi, Aira Lepik) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů 5.016 x 0
Astronomie 2004, ročník 8, číslo 8 Oborové webové stránky 8.795 x 0
Ať žije papír 2000, ročník 4, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.709 x 0
Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení 2006, ročník 10, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 14.508 x 0

Stránky

registration login password