Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydáníseřadit vzestupně Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Digitalizace kulturního dědictví a autorské právo 2015, ročník 19, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 5.646 x 1
Padesát odstínů, oskaroví vědci a síťová neutralita 2015, ročník 19, číslo 2 Editorial 3.521 x 0
16. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.556 x 1
Zpráva z III. krakovské konference vědeckých knihoven 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.363 x 0
Role knihoven v konceptu eHealth 2015, ročník 19, číslo 2 Informační přesahy 4.844 x 0
Kolegové z ciziny 2015, ročník 19, číslo 2 Informační přesahy 5.153 x 4
Katalog českých démonologických pověstí 2015, ročník 19, číslo 1 Recenze 5.053 x 2
Budoucnost NTK: služba výzkumu a vzdělávání 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.121 x 0
Informační část Centrálního portálu českých knihoven: rok 2014 ve znamení příprav 2015, ročník 19, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 4.522 x 0
Vzácné staré mince a jejich hodnota 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 30.063 x 2
Rok 2014 v litvínovské knihovně 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.814 x 0
Ikaros 2015 2015, ročník 19, číslo 1 Editorial 4.229 x 1
Noc v knihovnickém penzionu 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.014 x 0
Nové služby Albertina icome Praha pro uživatele elektronických informačních zdrojů (Vladimír Karen) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů 5.278 x 0
Elektronický archív akademických prací na ESF MU (Jiří Poláček) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání 4.989 x 0
Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu (Jitka Krčilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 4.944 x 0
Pokročilé techniky vyhledávání: jak profesionální rešeršéři dobývají zlato na Internetu (Mary Ellen Bates) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu 5.782 x 0
What You Didn’t See Is What You Get : Dynamická klasifikace (Pavel Kocourek) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu 7.712 x 0
Získávání relevantních důkazů pro klinické problémy – spolupráce knihovníka s lékařem (Eva Lesenková, Jitka Feberová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví ( 6.647 x 0
Jaký účel mají uživatelské průzkumy? Vliv empirických důkazů na zlepšování informačních služeb (Barbara Wildemuth) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační chování a informační zdroje 4.415 x 0

Stránky

registration login password