Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rok 2014 v litvínovské knihovně

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Rok 2014 v litvínovské knihovně

0 comments

Městská knihovna Litvínov nabídla svým návštěvníkům v roce 2014 řadu zajímavých a pestrých akcí pro všechny věkové skupiny. Dle statistik i zpětné vazby od čtenářů si i v loňském roce udržela statut organizace, která ve městě plní kulturně-vzdělávací funkci, a je i místem, kde se lidé rádi scházejí.

Litvínovské statistiky

Knihovnu v uplynulém roce navštívilo celkem 64 248 návštěvníků. Knihovna zaznamenala celkem 2 842 registrovaných čtenářů, přičemž 525 čtenářů se zaregistrovalo nově. Měsíčně přišlo do knihovny v průměru 5 400 návštěvníků a uskutečnilo průměrně 9 500 výpůjček knihovních jednotek. Z jiných knihoven bylo čtenářům prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby zajištěno 265 titulů.

Knihovna je také místem veřejného internetu. Ten navštívilo obvykle přibližně 730 uživatelů za měsíc. Za rok 2014 využilo internetových informačních služeb, ať vyhledávání na online katalozích knihovny či webu, 190 719 uživatelů. Nových dokumentů v hodnotě za bezmála 700 tisíc korun přibylo za loňský rok zhruba 4 tisíce.

Akce pro veřejnost

Knihovna také připravuje velký počet akcí pro veřejnost. Za loňský rok jich bylo 739 a navštívilo je celkem 11176 zájemců z řad dětí, dospělých a seniorů. Knihovna se snaží svou nabídkou pokrýt zájmy všech věkových skupin. Především seniorům nabízí možnost účastnit se přednášek Univerzity volného času. I v uplynulém roce proběhly dva semestry, které obsahovaly několik oborů na různá témata. Obvykle jsou to přednášky a besedy týkající se historie, cestování, přírodních krás či různých regionálních zajímavostí.

Senioři již v knihovně vytvořili jakousi partu. Scházejí se tak u nás nejen kvůli tomu, aby se dozvěděli něco nového, ale aby si zde i popovídali se svými vrstevníky,“ říká Marcela Gűttnerová, ředitelka knihovny. „Několikrát mohli prostřednictvím knihovny vyrazit i na výlet například do Podkrušnohorského muzea v Kopistech, nebo do muzea v Kadani,“ dodává Gűttnerová.

Knihovna se snažila podpořit také mezigenerační sbližování. Na některé výlety proto vyráželi senioři společně s dětmi.

Od počítačů k umělecké tvorbě

V akcích si jistě vybrali i další zájemci z řad široké veřejnosti. Stále nabízíme vzdělávací kurzy počítačové gramotnosti. V těch knihovnice zájemce seznamují se základními funkcemi a úkony na počítači či internetu. Naučit se mohou i jednoduché a základní kroky při úpravě fotografií. Milovníci umění a výtvarné činnosti si přišli na své při pravidelných kurzech malování s Pavlem Lakomým.

Velmi oblíbenými a hojně navštěvovanými se staly v loňském roce různé kurzy ručních prací a kreativního tvoření. V sérii kurzů „Tvoříme bez talentu“ s Janou Nigrinovou se zájemci mohli naučit vyrobit například netradiční velikonoční vajíčka, šperky či svícny z FIMO hmoty, ale i vánoční ozdoby. Obdobné tvořivé dílny byly připraveny i pro děti a mládež. “Mladí návštěvníci se zde mohli naučit zajímavé techniky jako například decoupage, vyšívání, kaligrafii, a vyrobit tak pěkný dárek pro své blízké,” říká Gűttnerová.

Kurzy, akce, besedy

Pro velký úspěch se odehrálo další Listování s Lukášem Hejlíkem. Knihovna přivítala ale i další hosty, mimo jiné např. Ivo Šmoldase, Stanislava Motla, Jiřího Grygara či Veronikou Černuckou. Knihovna se také už podruhé účastnila slavností města, kde prezentovala své služby.

Knihovníci dětského oddělení nabídli i v loňském roce těm nejmladším pestrou paletu kurzů a akcí. „Některé jsou už tak oblíbené, že probíhají třetím rokem. Je to především kurz paličkování nebo Hrdinové světa Toskel,“uvádí Gűttnerová.

I nadále pokračuje spolupráce s Městským útulkem pro psy Litvínov a knihovnických Rangers Litvínov. Děti střídavě chodily pomáhat do útulku, nebo se účastnily aktivit připravených knihovníkem Kraftem. Mimo jiných vyráběly moduritové pejsky či svícínky, které pak předaly seniorům v pečovatelském domě.

Celostátní projekty

Vedle těchto cyklických akcí proběhly i akce nyní již tradiční. Knihovna je zapojena do celé řady celostátních projektů. Těmi nejvýznamnějšími z nich jsou Týden knihoven, Březen - Měsíc čtenářů, Knížka pro prvňáčka a Celé Česko čte dětem. Jejich cílem je rozvíjet u dětí čtenářství a seznamovat je s prostředím knihovny od raného dětství.

V dubnu děti prožily Noc s Andersenem v knihovně. Na konci školního roku byli žáci prvních tříd ze ZŠ Ruská, Litvínov popasováni čtyřlístkovými postavičkami na čtenáře. Během prázdnin se konaly Příměstský a Trampský tábor. V rámci nich jsou pro přihlášené děti vždy připraveny různé výlety na zajímavá místa, sportovní aktivity či stanování a různé hry a soutěže.

Za zmínku stojí také strašidelný večer ve zhasnuté knihovně s názvem „S baterkou do knihovny“, ale také obdoba mikulášské s názvem Čertoviny či vyrábění adventních věnců, nebo Drákuloviny pro mládež, na kterých spolupracoval i herec Radim Madeja.

Závěrem

Věřím, že i tento rok naše nabídka zaujme a přiláká stejné množství návštěvníků, jako tomu bylo v roce 2014. Podařilo se nám uspět v projektu výměny mládeže v rámci EU, takže od listopadu hostíme v knihovně tureckou dobrovolnici. Doufáme, že přinese nový impulz a obohatí nabídku knihovny o další zajímavé možnosti a akce“ dodává na závěr Gűttnerová.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
FREIBERGOVÁ, Iva. Rok 2014 v litvínovské knihovně. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 1 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-17425. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17425

automaticky generované reklamy