Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Mapový server 2006, ročník 10, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 10.202 x 7
Hodnotenie publikačnej činnosti na slovenských vysokých školách 2012, ročník 16, číslo 6 Informační věda 9.903 x 7
Do knih se píše a čmárá! 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.272 x 7
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 36.289 x 7
Na vlnách studentského knihovnického rádia LibRa 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 8.309 x 7
Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické publikování 57.507 x 7
Digitální knihovny v praxi 1998, ročník 2, číslo 7 Recenze 8.986 x 7
Knihovny v Síti 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 5.890 x 7
Hoaxy, propaganda a falešné zprávy na internetu 2017, ročník 21, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.392 x 7
FashionTech 2015 2015, ročník 19, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.723 x 7
Knihověda?! 2007, ročník 11, číslo 2 Odborné vzdělávání 9.774 x 7
Sexuální obtěžování v kybeprostoru 1999, ročník 3, číslo 5 Kyberfeministické okénko 8.945 x 7
Projekt MAFIDIS+ přispěje ke zvýšení digitální gramotnosti malých firem na Vysočině 2010, ročník 14, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.674 x 7
Systém sledování kvality služeb knihovny 2014, ročník 18, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.964 x 7
Představení nové budovy Národní knihovny 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 20.297 x 7
Povodně v Klementinu aneb o vodě, čerpadlech a pytlích s pískem 2013, ročník 17, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.258 x 7
Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů 2003, ročník 7, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 20.618 x 7
STK otevřela referenční středisko a zpřístupnila online 150 časopisů 1999, ročník 3, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.420 x 7
20 let Internetu v České republice 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 23.899 x 7
Databáze Cambridge Journals Online 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 8.369 x 7

Stránky