Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohlédnutí za Inforem 2013

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Ohlédnutí za Inforem 2013

0 comments
Anglicky
English title: 
That was Inforum 2013
English abstract: 
The 19th annual conference on professional information resources brought questions for libraries and information datasets that are difficult to answer; yet they determine how successful an institution is in relation to its user. What are the challenges for the 21st century? The recent worldwide topic of responsibility linked to Big Data was inevitable, as was – traditionally – amusing cultural break and a social evening.

V letošním roce v květnu se konal 19. ročník konference Inforum, tradičně na půdě VŠE Praha a s hlavním pořadatelem AiP Praha. Hlavní novinkou, kterou jistě zaznamenali jak návštěvníci, tak vystavovatelé, bylo, že konference byla zkrácena na dva dny (plus den workshopů). I přes toto zkrácení konference poskytla mnoho informací, podkladů k přemýšlení i šanci si porovnat úspěchy či si povzdechnout nad komplikacemi.

Účastníci konference, Vencovského aula VŠE
I letošní ročník konference se mohl chlubit naplněnou Vencovského aulou VŠE. A to i přesto, že ve stejnou dobu pořádal velký (a též hojně navštívený) seminář i Národní archiv v Praze.

Nejsem si jistá, zda to mohu nazvat hlavním tématem, ale nosnou linkou zcela určitě - knihovny a firmy, které knihovnám poskytují služby, se zamýšlejí nad svojí budoucností. Kam směřujeme a máme co nabídnout? Jsou naše náklady únosné v rámci toho, že stejně si naši uživatelé s sebou vždy přinesou stejně dobré nebo spíše lepší zařízení? Jedno je jisté - pokud se nepřizpůsobíme, vymřeme (samozřejmě obrazně).

Už dnes pracujeme na projektech jako je např. Ptejte se knihovny, kdy se snažíme dostat co nejvíce informací co nejadresněji na co nejvíce míst včetně aplikací pro mobilní telefony. Snažíme se sloučit informace o existujících knihovních fondech a vytvořit Jednotný portál knihoven. Servisní firmy nám představují knihovní systémy, které nebudeme mít nainstalované u sebe, ale budeme je sdílet z oblaku; systémy, které nám budou samy připomínat, co bychom měli udělat a na co nesmíme zapomenout; systémy jako Alma od ExLibris. Rozhodujeme se, který discovery systém si vybrat, abychom našim uživatelům zjednodušili přístup k informacím, které máme a dopřáli jim vyhledávání, na které jsou zvyklí od Googlu; a přesto zjišťujeme, jako například naši kolegové z Univerzitní knihovny Pardubice, že ani tyto discovery systémy nestačí a nejsou schopny odpovědět na všechny otázky našich uživatelů, i když někdy je to způsobeno prostým překlepem (např. moledování a symulace), nejasnou formulací (půjčení) nebo minimální souvislostí s knihovnou (problémy s VPN, otázka prdí hadi?).

Tvoříme konsorcia, snažíme se získat finanční prostředky z grantů a nakupujeme elektronické zdroje, na které si naši uživatelé zvykli, v rámci OP VaVpI a bojujeme s vlastním pocitem beznaděje a bezmoci. Digitalizujeme vlastní fondy, snažíme se naše rejstříky indexovat a vyhledávat vícejazyčně či slučovat stále větší a větší celky... (Kramerius, Europeana, digitalizace NK ČR). Vytváříme šifry, abychom vtipnou formou udělali reklamu tomu, co jsme nakoupili a rádi bychom poskytli našim uživatelům. Zároveň řešíme i to, jakým měřítkem prokázat, zda jsme úspěšní či ne.

K tomu nás čeká vyrovnávání se změnami, které my nijak ovlivnit nemůžeme. Hodně se mluvilo o tzv. Big Data, což jsou objemy dat, které jsou pro nás jen těžko představitelné, a o nakládání s nimi. I tato obrovská data bude třeba prohledávat a zpřístupnit a pokud to bude na síti, běžné vyhledávání ani všechna vylepšení, která se teď snažíme implementovat, nebudou stačit. A tak se znovu hovoří o Webu 3.0 a sémantice. Musíme také počítat s tím, že v rámci krize z našeho sektoru mizí peníze a zmenšují se sumy v grantech nebo jsou granty vypisovány jen pro určité skupiny knihoven...

Za zmínku z letošního Infora stojí i nově vzniklá AiP Ukulele Band a její rozhodně nezapomenutelný hit, již tradiční Infomejdan a v neposlední řadě velmi dobrá organizace celé konference. Za toto všechno je třeba poděkovat hlavnímu pořadateli i všem jeho partnerům...

Hudební skupina AiP UkuleleBand
Hitem letošní konference se stala nová hudební skupina AiP UkuleleBand

Čeká nás hodně práce? Ano. Je co očekávat? Rozhodně ano. Bude to jednoduché? Rozhodně ne. Bude to stoprocentně fungovat a prokáží knihovny a knihovníci svoji potřebnost a životaschopnost pro 21. století? Kdo ví. Měli bychom se pravděpodobně začít smiřovat s tím, že nás alespoň částečně do budoucna nahradí stroje či roboti? Pravděpodobně ano.

Při odpovídání na tyto otázky nám vždy může pomoci sdílet svoje problémy, svoje řešení či svoje slepé uličky. Jedinečnou příležitost k tomuto nám poskytuje každá konference, využijme ji proto i v příštím roce a 27. a 28. května se sejděme na jubilejním dvacátém ročníku konference INFORUM na VŠE Praha!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KHÁSOVÁ, Věra. Ohlédnutí za Inforem 2013. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 6 [cit. 2022-07-05]. urn:nbn:cz:ik-14094. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14094

automaticky generované reklamy