Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)

0 comments
Autoři: 

Vladimír Karen

Vladimír Karen se ve svém příspěvku věnoval dopisům diváků, kteří se zajímali především o nejnovější trendy v oblasti knih a informačních zdrojů - tedy čtení nikoliv "z papíru", ale s pomocí čteček, tabletů a mobilních telefonů.

Jako první společně s kolegy představil čtečku AK 48, která z dálky téměř připomínala mladou slečnu. Tento model je přenosný (byť poněkud těžký), ale velikou výhodou je dotykové rozhraní. Určitou drobnou nevýhodou jsou náklady na provoz, kam patří například výdaje za kadeřníka, nákup kosmetiky, sušenkovné a kávovné či značné dávky beta-karotenu. Nicméně i přesto Vladimír Karen nabádal knihovny, aby čtečky AK 48 nakoupily pro čtenáře, kteří by si je poté mohli půjčovat domů.

Představen byl také výkonný tablet Ú-PAD, který je oproti čtečkám barevný, má barevný displej, a dokáže zobrazovat barvy. Navíc se na něm dají psát připomínky, využívá systému multidotykových gest a má i další nepostradatelné funkce. Oproti čtečkám je nicméně ještě težší a vyžaduje bezbariérový příštup či nákladní rampu. Lze ale předpovídat, že urostlé tablety budou populární především u čtenářek.

Poslední možností je čtení na mobilních telefonech, které se pokusil demonstrovat další z kolegů. Bohužel, mobil byl až příliš pohyblivý, a nebohý čtenář za ním musel doslova běhat. Čtení je tedy teoreticky možné, ale rozhodně není dvakrát pohodlné. Ovšem pro lidi se sedavým zaměstnáním může zafungovat i jako lehká rozcvička.

(pfar)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Úvodní příspěvek (Vladimír Karen). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-09-23]. urn:nbn:cz:ik-13686. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13686

automaticky generované reklamy