Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 23.376 x 2
Wikipedie a její data 2011, ročník 15, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 8.978 x 2
Německé souborné katalogy 2004, ročník 8, číslo 3 Zahraniční souborné katalogy 10.155 x 2
Knihovny a Google Books 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 11.144 x 2
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 17.214 x 2
OpenStreetMap 2010, ročník 14, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 7.246 x 2
Křišťálová Lupa 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.547 x 2
Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů? 2001, ročník 5, číslo 10 Elektronické publikování 20.474 x 2
Metodiky ontologického inženýrství 2011, ročník 15, číslo 5 Pořádání informací 12.129 x 2
Citovat ano, ale víme jak? 2000, ročník 4, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 8.657 x 2
Svoboda informací jako téma informační politiky 1998, ročník 2, číslo 6 Informační politika 11.334 x 2
OPAC Carmen 2010, ročník 14, číslo 12 Pořádání informací 13.380 x 2
Mozilla Firefox: nejlepší přítel rešeršéra 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 13.959 x 2
V říčanské knihovně 2007, ročník 11, číslo 8 Nad webovými stránkami knihoven 6.741 x 2
Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web 2003, ročník 7, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 21.631 x 2
Křesťané a pohani 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 17.615 x 2
Zpráva ze 4. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2011, ročník 15, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 4.803 x 2
Glosy z Frankfurtu 2005, ročník 9, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.915 x 2
Co se děje v noci v knihovně? 2000, ročník 4, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.760 x 2
E-learningové kurzy katalogizace: novinky 2009 2009, ročník 13, číslo 4 Odborné vzdělávání 8.938 x 2

Stránky