Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
HCI International 2016 2016, ročník 20, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 2.544 x 4
Digitální novinky z Krajské knihovny Františka Bartoše 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 10.747 x 4
Nahlédnutí do myslí (nejen) marketingových kreativců 2013, ročník 17, číslo 13 Public relations 7.857 x 4
Jak editor osiřel 1997, ročník 1, číslo 3 Editorial 7.037 x 4
Podpořte kvalitu nabídky knihovních systémů - zúčastněte se průzkumu společnosti SEFIRA 2002, ročník 6, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 5.549 x 4
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 24.613 x 4
Hledání nových cest jako neohraničený pohled na možnosti 2006, ročník 10, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 12.140 x 4
Hygge aneb šťastný způsob života 2017, ročník 21, číslo 9 Evropské rozměry 5.547 x 4
Správa zo seminára Public relations a lobovanie pre knižnice 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 9.290 x 4
A přece se točí! 1998, ročník 2, číslo 10 Kyberfeministické okénko 19.289 x 4
Bezpečnost informací 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 15.643 x 4
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 24.238 x 4
Ikaros málem sestřelen aneb Co se pro vás podařilo zachránit 1997, ročník 1, číslo 2 Editorial 5.626 x 4
Elektronické dodávání dokumentů v ČR 2014, ročník 18, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 9.091 x 4
Komunitní role veřejných knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Informační gramotnost 14.244 x 4
Informační a propagační CD-ROM „111 let Městské knihovny v Praze“ s povodňovým zpožděním doráží k uživatelům 2003, ročník 7, číslo 9 Recenze 13.329 x 4
Studijní zájezd do nizozemských knihoven 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 10.919 x 4
Oxford University Press 2008, ročník 12, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 34.807 x 4
Závěry z analýzy věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven v ČR v roce 2003 a 2004 a srovnání s průzkumem v roce 1998 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 11.729 x 4
Jsem ráda, že u toho mohu být 2001, ročník 5, číslo 4 Rozhovor 5.810 x 4

Stránky