Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Google Překladač

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Google Překladač

3 comments
Anglicky
English title: 
Google Translate
English abstract: 
<p>This article is focused on Google Translate and its usage options.</p>

Místo úvodu

Clarke S. Jonathan Strange & Mr Norrell. 2004

The first thing a student of magic learns is that there are books about magic and books of magic. And the second thing he learns is that a perfectly respectable example of the former may be had for two or three guineas at a good bookseller, and that the value of the latter is above rubies. ' The collection of the York society was reckoned very fine almost remarkable; among its many volumes were five works written between 1550 and 1700 and which might reasonably be claimed as books of magic (though one was no more than a couple of ragged pages). Books of magic are rare and neither Mr Segundus nor Mr Honeyfoot had ever seen more than two or three in a private library. At Hurtfew all the walls were lined with bookshelves and all the shelves were filled with books. And the books were all, or almost all, old books; books of magic. Oh! To be sure many had clean modern bindings, but clearly these were volumes which Mr Norrell had had rebound (he favoured, it seemed, plain calf with the titles stamped in neat silver capitals). But many had bindings that were old, old, old, with crumbling spines and corners [Clarke, 2004].

Clarke S. Jonathan Strange & pan Norrell.
Google Překladač. 2008
Clarke S. Jonathan Strange & pan Norrell.
Přel. Viktor Janiš. 2007
První věc, student magie učí je, že tam jsou knihy o magii a knih magie. A druhá věc, co se učí, že je dokonale slušný příklad prvního může být pro dvě nebo tři mince guiney na dobrý knihkupec, a že tato hodnota je vyšší než rubíny. 'Shromažďování z Yorku společnosti byla započtena velmi jemné téměř pozoruhodné, mezi jeho mnoho svazků bylo pět písemných prací mezi 1550 a 1700 a která by mohla být označována jako jsou knihy o magii (i když jeden byl již více než pár rozdrbaný stránky). Knihy magie jsou vzácné a ani pan Segundus, ani pan Honeyfoot nikdy neviděl více než dva nebo tři v soukromé knihovně. Na Hurtfew všechny stěny byly vložkou s regály a všechny regály byly naplněné knihy. A knihy byly všechny nebo téměř všechny, staré knihy, knihy o magii. Oh! Chcete-li mít jistotu, mnozí měli čisté moderní vázání, ale zjevně to byly objemy, které pan Norrell musela odrazu (on výhod, zdálo se, holý tele s tituly orazítkována v elegantní stříbrné velkými písmeny). Ale měl mnoho vazeb, kterými byli staří, starý, staré, s rozpadajícími se spines a rohy [přeloženo pomocí Google Překladač, 2008]. Pustí-li se člověk do studia magie, brzy zjistí, že existují knihy o magii a knihy magie. Hned nato se dozví, že slušný exemplář z první kategorie si může pořídit u svého knihkupce za dvě tři guineje, zatímco knížky z druhé kategorie se vyvažují rubíny. Sbírka Yorské společnosti byla pokládána za velmi slušnou – takřka pozoruhodnou; mezi jejími mnoha svazky se našlo pět děl sepsaných v rozmezí let 1550–1700, které bylo možné prohlásit za knihy magie (byť jedna pozůstávala jen z několika potrhaných stránek). Knihy magie jsou vzácné a pan Segundus ani pan Honeyfoot v životě neviděli víc než tři takové v soukromé knihovně. V Hurtfew lemovaly všechny zdi police a všechny police zaplňovaly knihy. A všechno, nebo skoro všechno to byly staré knihy; knihy magie. Ach! Jistě, mnohé z nich měly moderní vazbu, ty ale pan Norrell zjevně znovu převázal (podle všecho dával přednost neokázalé teletině, 23 v níž byly názvy knížek vyražené elegantními stříbrnými verzálkami). Mnohé ovšem měly vazby přímo prastaré, s rozpadajícími se hřbety a rohy [Clarke, 2007].

Google Translate

Společnost Google v polovině května rozšířila svůj Google Překladač (viz obr. 1) o češtinu, která tak rozšířila stávající počet jazyků, z/do nichž lze překládat na 23.

Obr. 1: Úvodní stránka Google Překladače

Obr. 1: Úvodní stránka Google Překladače

Čím se však tento překladač liší od ostatních podobných překladačů, které umí také překládat z/do češtiny (např. Britanik či Eurotran)? Je zdarma, dostupný online odkudkoli a kdykoli, není třeba ho instalovat, slova, která „nezná“, ponechává v původním jazyce, umí překládat nejen z angličtiny do češtiny a naopak, ale podporuje překlad mezi všemi 23 nabízenými jazyky. Jeho největší a zřejmě nejzásadnější odlišnost je však v metodě překladu. Zatímco většina podobných nástrojů využívá strojový překlad založený na pravidlech (slovnících a gramatice), jež nadefinovali lingvisté, Google Překladač je založen na překladu statistickém. To znamená, že tvůrci softwaru použili miliardy slov textu, a to jak jednojazyčného, tak dvojjazyčného (tzn. lidské překlady), a technikou technikou statistického učení vytvořili překladový model.

Vzhledem k tomu, že nic není dokonalé, vybízí Google k navržení vlastního překladu, dodání vlastních překladů či jen připomínkování překladu. Všechny návrhy, připomínky i dodané texty by měly být zpracovány a dále použity.

Text a web

Google Překladač se neomezuje jen na překládání libovolně dlouhého vloženého textu (vkládá se do textového pole úvodní stránky překladače, viz obr. 2), ale umí překládat i webové stránky, stačí zapsat její URL do připraveného vstupního pole (nachází se taktéž na hlavní straně, viz obr. 3).

Obr. 2: Vstupní pole pro přeložení textu s již vloženým textem pro překlad a s vybranou možností rozpoznat jazyk Obr. 3: Vstupní pole pro překlad webové stránky s již zadanou URL

Obr. 2: Vstupní pole pro přeložení textu s již vloženým textem pro překlad a s vybranou možností rozpoznat jazyk

Obr. 3: Vstupní pole pro překlad webové stránky s již zadanou URL

Zajímavou možností je funkce rozpoznat jazyk (zobrazí se po kliknutí na rolovací menu jazyka, ze kterého se překládá, výběr jazyka, do kterého se překládá, se musí vždy zadat), která automaticky rozpozná jazyk textu (či webu), který chceme přeložit (samozřejmé je, že čím je text delší, tím tato funkce pracuje lépe). Překládaný text se zobrazí vpravo se sloupci vedle původního (viz obr. 4), přeložená stránka překryje původní obsah okna (viz obr. 5).

Obr. 4: Zobrazení překladu textu pomocí Google Překladače

Obr. 4: Zobrazení překladu textu pomocí Google Překladače

Obr. 5: Náhled přeložené webové stránka pomocí Google Překladače

Obr. 5: Náhled přeložené webové stránka pomocí Google Překladače

Zajímavostí u přeložených stránek je „bublina“ (viz obr. 6), která vyskočí po najetí myši na přeložený text. Zobrazí se v ní text původní a nechybí možnost navržení vlastního (lepšího) překladu.

Obr. 6: Zobrazení „bubliny“nad přeloženým textem webové stránky

Obr. 6: Zobrazení „bubliny“nad přeloženým textem webové stránky

Přeložené vyhledávání

Zůstaneme-li ještě chvíli u možnosti překladu webových stránek, zcela jistě nás zaujme nabídka přeložené vyhledávání (viz obr. 7). Ta funguje podobně jako klasické vyhledávání pomocí Googlu (chybí však například rozšířené vyhledávání), hlavní rozdíl však spočívá v možnosti vybrat jazyk hledání (volba můj jazyk) a volbě jazyka stránek, ve kterých se bude vyhledávat (samozřejmě je v obou možnostech na výběr ze všech 23 jazyků).

Obr. 7: Úvodní stránka přeloženého vyhledávání

Obr. 7: Úvodní stránka přeloženého vyhledávání

Vyhledávač nejprve přeloží dotaz do cílového jazyka, poté vyhledá vhodné stránky a výsledek zobrazí ve dvou sloupcích – v levém sloupci jsou zobrazeny stránky přeložené do jazyka hledání, v pravém jsou tytéž stránky v jazyce, ve kterém se hledalo (viz obr. 8). Ani zde nechybí možnost upravit překlad.

Obr. 8: Zobrazení výsledků přeloženého vyhledávání slova knihovna na finském webu

Obr. 8: Zobrazení výsledků přeloženého vyhledávání slova knihovna na finském webu

Možnost překladu webové stránky se zobrazí i vedle výsledků hledání pomocí klasického vyhledávače Google (viz obr. 9). Odkaz přeložit tuto stránku se ale zobrazí pouze v případě, že si je software jist jazykem nalezené stránky.

Obr. 9: Zobrazení výsledků hledání pomocí Googlu s nabídnutou možností překladu stránky (u posledního odkazu možnost překladu chybí)

Obr. 9: Zobrazení výsledků hledání pomocí Googlu s nabídnutou možností překladu stránky (u posledního odkazu možnost překladu chybí)

Slovník a nástroje

Google Překladač nabízí vedle překladu textu a webu a přeloženého vyhledávání také klasický slovníkový překlad. Ve slovnících bohužel chybí zastoupení češtiny, navíc překládá jen z/do angličtiny v deseti jazycích.

Záložka nástroje nejen obsahuje miniaplikaci pro překlad, kterou je možno vložit na vlastní webové stránky, ale i tlačítka pro nástrojovou lištu, které jedním kliknutím přeloží stránku do zvoleného jazyka (pro každý jazyk je nutno mít vlastní tlačítko, do nástrojové listy je lze dostat pouhým přetažením), a nástrojovou lištu Google Toolbar.

Závěrem

Google Překladač je nástroj, který může díky možnosti překladu z/do češtiny přiblížit mnohým cizojazyčné weby, a to i z/do jazyků pro nás ne zcela běžných (hindština či korejština aj.). Odpustí-li se mu překladatelské nedostatky (stále se jedná o strojový překlad, který zatím stále nedosahuje kvalit lidského překladu), může být velmi užitečným pomocníkem alespoň pro základní orientaci na zahraničním webu.

Použité zdroje

CLARKE, Susanna. 2004. Jonathan Strange & Mr Norrell. London : Bloomsbury, 2004. [Chapter] I, The Library at Hurtfew, s. 15. ISBN 0-7475-7055-8.

CLARKE, Susanna. 2007. Jonathan Strange & Mr Norrell. Přel. Viktor Janiš. 1. vyd. Brno : Nakladatelství Alman, 2007. [Kap.] I, Knihovna v Hurtfew, s. 22. ISBN 978-80-86766-25-6.

Google Překladač Beta [online]. Mountain View : Google, c2008 [cit. 2008-06-29]. Dostupné z WWW: <http://translate.google.com/>.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 1 (1 hlasování)
OPÁLKOVÁ, Markéta. Google Překladač. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 7 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-12904. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12904

automaticky generované reklamy

Máme tu 3 komentářů

Moc hezký přehled funkcí. Taky google překladač moc ráda využívam, ale nikdy jsem se nezamyslela co všechno vlastně umí. Díky

Já mám tedy lepší zkušenost s https://prekladacvetonline.cz/ ..používám ho na denní bázi a splňuje to, co od překladače očekávám - přeložení cizího textu do češtiny nebo mi naopak pomůže přelousknout nějaké věty z CZ do EN nebo DE.