Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2009, ročník 13, číslo 6

Editorial

Rozhovor

Skolková, Linda, Mulholland, Andy
Skolková, Linda, Udvardyová, Lucia, Klodner, Michal

Informační technologie a elektronická komunikace

Informační zdroje, služby, aplikace

Fabián, Ondřej, Budínský, Lukáš

Recenze

Zprávy, reportáže a glosy

Burešová, Irena
registration login password