Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2006, ročník 10, číslo 12

Editorial

Ikaros, redakce

Informační technologie a elektronická komunikace

Informační zdroje, služby, aplikace

Odborné vzdělávání

Informační gramotnost

Nad webovými stránkami knihoven

Zprávy, reportáže a glosy

Königová, Marie
Houšková, Zlata
Burešová, Irena
Loská, Šárka, Kubálková, Petra
Lipták, Jozef
registration login password