Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Na návštěvě v knihovně Institutu Cervantes v Praze aneb Španělé dobývají Česko

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Na návštěvě v knihovně Institutu Cervantes v Praze aneb Španělé dobývají Česko

1 comments

Naše návštěva se uskutečnila v rámci exkurzí do různých knihoven pořádaných Šárkou Šuranovou z pražské organizace SKIP dne 22. 11. 2006.

Jako obvykle byl tento zážitek zajímavý nejen po odborné stránce, ale i z hlediska kulturního. Budova Institutu Cervantes se totiž nachází v jednom krásně zrenovovaném pražském zákoutíčku v uličce Na Rybníčku. Je to zbrusu nová, moderní budova vklíněná mezi dva staré, leč krásně opravené domy, naproti kostelu sv. Štěpána ve Štěpánské ulici, tedy v centru, ale málokdo z nás přítomných o tomto zapadlém koutku něco věděl. Prý zde bývala ošklivá sběrna papíru, ale určitě jsme kousek za kostelem viděly krásnou rotundu sv. Longina, pocházející ze 12. stol., která se mj. uvádí v Pražských Nej jako nejmenší, dále malinký, kultivovaný parčík.Ulici na horním konci uzavírá tmavá věž bývalé zvonice a na rohu se Štěpánskou ulicí se prodává výborná zmrzlina.

Poté internet vydal informace, že v této jedné z nejstarších pražských osad zvané Rybníček byl naproti kostelu sv. Štěpána v roce 1613 postaven morový lazaret, v roce 1875 byl ještě zvýšen o další patro. Koncem 20. století už byla budova v naprosto havarijním stavu. V r. 2004 byla zahájena citlivá rekonstrukce a dostavba objektu v souladu s požadavky památkářů podle návrhu týmu Šafer Hájek Architekti s.r.o. Přístavba nové budovy, která je obložena umělým mramorem, je od historické budovy oddělena vícepodlažním atriem s plně prosklenou severní stěnou, která zahrnuje i systém vnitřních komunikací – šikmých skleněných lávek mezi objekty (jejich sklon umožňuje i pohyb vozíčkářům) a prostorný skleněný výtah. Svým řešením se architekti vyhnuli bezprostřednímu kontaktu nové budovy s nepravidelnou štítovou stěnou přilehlého kláštera.

Institut Cervantes byl založen v roce 1991 španělskou vládou jako kulturní a vzdělávací instituce, která propaguje hispánskou i hispanoamerickou kulturu a španělský jazyk ve světě. Hlavní sídlo Institutu se nachází v Madridu a ve městě Alcalá de Henares, kde se narodil slavný španělský spisovatel Miguel de Savedra (tedy po knihovnicku: Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616). Jednotlivých regionálních institutů existuje již 48 v mnoha zemích po celém světě. Toto nádherné pražské sídlo bylo slavnostně otevřeno jejich královskými veličenstvy španělským princem a princeznou v září 2005.

Samozřejmě jako všechna centra pořádá i to „naše“ různé kulturní aktivity a jazykové kurzy. Pravidelně organizuje různá literární setkání, besedy, výstavy, koncerty, prezentace nových knih a promítá filmy (většinou i s českými titulky), které můžete navštívit zdarma. Nabídka jazykových kurzů je velmi široká. Kromě španělštiny, kterou vyučují rodilí mluvčí pro všechny úrovně pokročilosti (lze se ji učit i po internetu), se můžete pustit i do studia katalánštiny, baskičtiny a galicijštiny. Ze španělštiny máte možnost získat i diplom DELE. Nedílnou součástí Institutu Cervantes je konečně i knihovna.

Takže zpět k naší exkurzi; ve 14 hodin nás 11 SKIPaček bylo uvítáno před onou krásnou budovou slečnou Lucií Martincovou, asistentkou ředitele knihovny a knihovnicí v jedné osobě a vyjely jsme zmiňovaným skleněným výtahem s úžasným výhledem do 3. patra a prošly jsme okouzleny tímto zážitkem po skleněném můstku do velké místnosti knihovny. Hned jsme byly zaujaty opravdu velmi neobvyklým a úchvatným panoramatickým výhledem na všechna krásná gotická okna kostela sv. Štěpána. Po celé délce se táhne i balkon se stolečky a židličkami, takže čtenáři této knihovny si prezenční studium fakt užívají!

Zde nás přivítal muž v nejlepších letech, Španěl každým coulem, ředitel knihovny José Alberto Antolín Encina. Byly jsme uvedeny do malé, leč elegantní čítárny s červenou pohovkou a dvěma křesly a opět tím výjimečným výhledem skrz skleněné stěny - tentokrát na štíhlou gotickou věž kostela. Zde nám krásnou španělštinou prozradil (naštěstí slečna Martincová vše plynně tlumočila), že hlavní jádro jejich fondu tvoří španělská nebo španělsky psaná beletrie, ale mají jeden regál také v katalánštině, baskičtině a galicijštině. Na policích mají knihy zařazené podle trošku zjednodušeného MDT (např. 821 E Fue – což je literatura ve španělštině, tedy espanol a tři písmena ze jména autora). Dokumenty zde většinou nekatalogizují sami, ale záznamy přebírají z Národní knihovny v Madridu, pracují s knihovním systémem ASPI, který je ve Španělsku obvyklý. Knihy z přírodovědných oborů nemají vůbec, jenom základní díla z humanitních oborů, referenční literaturu, některé španělské časopisy a noviny. Dále tu mají několik počítačů jako mini PC studovnu a hudební koutek s kulatým stolkem pro tři osoby, kde si můžete přehrát CD, DVD, audiokazetu nebo videokazetu. Také se zde můžete učit španělsky z mnoha jazykových učebnic nebo jiných dokumentů. V druhém koutku má pracovní stůl (s výhledem na kostel) pan ředitel, takže má dokonalý přehled, ale minimum soukromí.

Přístup do knihovny je volný a prezenční studium bezplatné. Pokud byste si chtěli půjčit něco domů, tak čtenářský průkaz stojí pro studenty, nezaměstnané, důchodce a učitele španělštiny 150 Kč a pro ostatní veřejnost 250 Kč ročně, přičemž studenti zde pořádaných jazykových kurzů jej mají zdarma. Půjčují se zde tři knihy na tři týdny, dva audiovizuální materiály na jeden týden a jeden časopis na jeden týden, takže si můžete najednou odnést šest kusů španělského nářezu najednou. Mimopražským uživatelům půjčí vše i poštou (doporučeně), pokud zašlou s vrácenými dokumenty i poštovní známky na pokrytí poštovného. Anebo prostřednictvím meziknihovní výpůjčky lze získat původní dokumenty, příp. jejich kopie z dalších knihoven ve Španělsku nebo ze sbírek knihoven Institutu Cervantes celého světa. Dále se můžete na tyto dva milé pracovníky knihovny obracet s různými dotazy, které se týkají Španělska nebo Hispánské Ameriky, a to osobně či elektronickou poštou.

Ještě jsme se dozvěděly, že každá knihovna (která je součástí Institutu Cervantes) je pojmenována po nějakém španělském nebo španělsky píšícím spisovateli. Pražská se jmenuje Knihovna Carlose Fuentese, což je významný mexický spisovatel narozený v 1928. Je autorem mnoha novel, románů i divadelních her, ostatně loni vyšel v českém překladu Vladimíra Medka jeho vrcholný román Starý Gringo (možná si vzpomenete na jeho filmovou podobu z r.1989 s Gregory Peckem a Jane Fondovou v hlavních rolích). Fuentesův citát „Aquí nos tocó. En la región más transparente del aire.“ („Tady nám bylo dáno žít. V kraji s nejprůzračnějším vzduchem.“) se skví u dveří jako motto, ale asi není myšlen ten pražský vzduch.

Všechno je zařízeno velmi vkusně, prakticky a moderně, takže kdo má jen trochu zájem o hispánskou kulturu, anebo by se chtěl jenom přijít podívat, má skvělou příležitost si do této španělské oázy přijít načerpat.

Po cca hodinové prohlídce s mnoha dotěrnými dotazy ještě každá z nás obdržela milý dárek v podobě několika informačních materiálů a pěknou knihu s nepopsanými listy, asi bychom už měly začít také konečně něco samy psát a ne jen stále půjčovat nebo katalogizovat to, co napsal někdo jiný – třeba paměti jedné pražské knihovnice.

Na závěr za nás všechny Šárka poděkovala a nabídla spolupráci a členství ve SKIPu, což byl pro naše nové kolegy objev Ameriky. Byly jsme rády, že jsme i my na oplátku mohly trochu rozšířit knihovnické obzory.


Otevírací doba pro veřejnost:
úterý až čtvrtek: 15.00-19.00
pátek a sobota : 10.00-14.00

Prohlídky s výkladem:
po osobní domluvě mimo otevírací dobu knihovny

Kontakt:
bibpra@cervantes.es
http://praga.cervantes.es/
Adresa: Biblioteca Carlos Fuentes
Na Rybníčku 6, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 221 595 216, Fax: +420 221 595 299

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TYBURCOVÁ, Helena. Na návštěvě v knihovně Institutu Cervantes v Praze aneb Španělé dobývají Česko. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 12 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-12297. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12297

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář