Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2000, ročník 4, číslo 4

Informační věda

Informační politika

Knihovny v Síti

Informační zdroje, služby, aplikace

Informační technologie a elektronická komunikace

Kyberfeministické okénko

Zprávy, reportáže a glosy

Ikaros doporučuje