Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Najdeme papír pro elektronický podpis?

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Najdeme papír pro elektronický podpis?

0 comments
Autoři: 
Moje odpověď je ano, snad. Mám proto několik důvodů. Nejpádnější je, že se začalo hledat, a to na nejvyšších místech. Považte, hned v parlamentu. První pokus se nevydařil a zákon o elektronickém podpisu neprošel, ale teď je podnikán pokus druhý a ten má větší šance na úspěch. Uvidíme. Hledání necháme dámám a pánům v Poslanecké sněmovně a podíváme se na to, co by nám to přineslo a o co by nás to připravilo. Technickou stránkou věci už se Ikaros zabýval v článcích Michala Voců v článku Šifrování a šifrovací systémy a Ochrana elektronických dokumentů.

PRO

Pro uzákonění rovnosti mezi elektronickým podpisem a podpisem „ručním” mluví to, že se mnohé usnadní. Často uváděným příkladem je elektronický styk s úřady. Úřad vystaví na své internetové stránce formulář. My ho vyplníme, elektronicky podepíšeme a odešleme pomocí elektronické pošty. Stejným způsobem by mělo jít udělat takřka vše. To je hlavní výhoda. Další výhodu spatřuji ve věcech z této plynoucí. Např. menší nemocnost. Dovedu si představit, že kdyby v době podávání daňového přiznání řádila chřipková epidemie tak elektronickou komunikací by se dalo jejímu šíření zabránit.

Další pro jsou stejného druhu. Myslím, že příkladů si každý vymyslí dost.

Jedna z dalších nezanedbatelných výhod je mnohem větší průkaznost elektronického podpisu oproti „ručnímu“. Je totiž mnohem hůře falšovatelný. Samozřejmě, když dojde na soud a přijdou na řadu grafologové, situace se vyrovnává.

PROTI

Bude potřeba nového úřadu. Tomu úřadu se bude říkat certifikační autorita (nebo tak nějak). Je to elektronická obdoba notáře, na něž půjde přenést tuto roli jen velmi těžko. Jsou pro to především technické a organizační důvody. Na bezpečnosti certifikační autority závisí bezpečnost všech podpisů. Není to tak jako u notářů, kterých je velké množství rozeseté rovnoměrně po celé zemi.

Ještě jednou zdůrazním bezpečnost. Jde o to, že ten, kdo bude mít kontrolu nad certifikační autoritou bude v podstatě pánem nad všemi podpisy. Toho lze zneužít. I když v době, kdy je odposloucháváno až 90% celosvětové komunikace to už bude pouze poslední kapka. Největším bezpečnostním rizikem je určitě malé bezpečnostní povědomí lidí používajích tuto techniku. Málokdo když odchází od počítače zamkne klávesnici. I když je to tak jednoduché. Zneužití je potom velmi snadné.

Nezanedbatelným argumentem proti je, že chudí, kterých neustále přibývá, nebudou mít šanci používat elektronický podpis.

Dalším proti je energetická závislost. Bez elektřiny není počítačů. Bez počítačů nemá smysl elektronický podpis.

Posledním proti je ztráta mezilidského kontaktu. To lze u lidí pracujících často s počítači pozorovat stále častěji. Budeme se znát pouze podle emailové adresy a z fotek na našich webovských stránkách.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUDEK, Aleš. Najdeme papír pro elektronický podpis?. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 4 [cit. 2023-06-06]. urn:nbn:cz:ik-10520. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10520

automaticky generované reklamy