Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internetový březen také v knihovnách

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Internetový březen také v knihovnách

0 comments
Autoři: 
Do účasti na letošním (třetím) ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI) se s elánem pustily také knihovny. Oproti loňskému roku, kdy byl jejich přístup k této akci spíše vlažný, je to výrazná změna. Svaz knihovníků a informačních pracovníků, který vzal zapojení knihoven do BMI 2000 do svých rukou, připravil speciální webové stránky, které přinášejí informace o činnosti knihoven v rámci letošního BMI. SKIP navázal spolupráci s týdeníkem Profit, vyhlašovatelem a koordinátorem celé akce, a tak se informace o chystaných knihovních akcích objevily na oficiálních stránkách BMI 2000, a v tištěné formě také ve speciální příloze 10. čísla časopisu Profit.

Knihovny usilovaly v rámci BMI o své zviditelnění pod heslem Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny. To také dává tušit, jaké bylo hlavní téma celé akce. Snad všechny knihovny, které se do BMI 2000 zapojily, slavnostně ohlašovaly nové připojení na Internet, prezentovaly své nové webové stránky, umožňovaly kurzy práce s Internetem pro uživatele všech věkových kategorií, poskytovaly uživatelům přístup k Internetu zdarma či za výraznou slevu anebo pořádaly soutěže týkající se Internetu. Vedle těchto "internetových" aktivit pak knihovny přispěly k BMI 2000 exkurzemi do knihovny (dny otevřených dveří), výstavami, besedami, koncerty či zahájením provozu nových oddělení.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil v rámci BMI 2000 speciální soutěž o nejlepší knihovnické www stránky, určenou pro všechny typy a velikosti knihoven. Hodnocení přihlášených stránek čistě knihovnickou komisí mělo proběhnout ve druhém březnovém týdnu, výsledky soutěže však nebyly do uzávěrky tohoto čísla Ikara známy. Ostatně k oficiálnímu vyhlášení výsledků a ocenění vítězných knihoven má dojít až v rámci květnové konference Inforum 2000, a tak budeme muset žít ještě téměř dva měsíce v napětí. Otázkou je, zda koncem května bude nejlepší webová knihovní stránka z počátku března stále tou nejlepší.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Internetový březen také v knihovnách. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 4 [cit. 2022-01-27]. urn:nbn:cz:ik-10517. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10517

automaticky generované reklamy