Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

1998, ročník 2, číslo 5

Editorial

Knihovny v Síti

Informační zdroje, služby, aplikace

Informační technologie a elektronická komunikace

Odborné vzdělávání

Fantová, Veronika

Kyberfeministické okénko

Jedličková, Petra

Zprávy, reportáže a glosy

Kopáček, Jiří
Vojtášek, Filip, Jonáková, Karolina

Recenze

Z Ikarových záložek

Ikaros, redakce
registration login password