Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cesta Knihovny města Mladá Boleslav k Internetu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Cesta Knihovny města Mladá Boleslav k Internetu

0 comments
Automatizace knihovnických agend byla v Knihovně města Mladá Boleslav (tehdy ještě okresní knihovně) zahájena v roce 1991 na úseku zpracování nových knih v systému MAKS-ISIS. Současně byly automatizovány i ekonomické agendy. V té době už probíhala výstavba nové budovy pro knihovnu. Začala proto i postupná příprava na provoz knihovny v nových podmínkách

  • zpětného ukládání záznamů knižního fondu a označování knih čárovými kódy
  • soustřeďování podkladů pro budování bází regionálních dat
  • automatizované evidence cirkulace výměnných fondů v místních knihovnách.

V červnu roku 1994 byla nová budova ústřední knihovny s lokální počítačovou sítí předána do užívání veřejnosti. Byl uveden do provozu automatizovaný výpůjční systém v oddělení pro děti (v SW Dosoft napojeném na MAKS, který výpůjční modul neměl). Předpokladem pro zahájení automatizovaného výpůjčního systému v oddělení pro dospělé byl už ovšem přechod od nemodulárního systému MAKS k SW modulárnímu. Ve druhé polovině roku 1996 byl vybrán SW firmy KPSYS z Pardubic. Od ledna 1997 je provoz v ústřední knihovně plně automatizován, včetně on–line katalogů. Od téhož roku je knihovní fond elektronicky zabezpečen proti zcizení. Od roku 1999 plánujeme zavedení automatizovaného výpůjčního systému v největší pobočce v sídlišti Severní město.
Zhruba od roku 1995 začali naši uživatelé (zejména studenti středních a vysokých škol) stále častěji požadovat možnost vyhledávání informací a informačních pramenů prostřednictvím mezinárodní sítě Internet. Protože připojení k síti pevnou linkou je záležitost finančně náročnější, využili jsme možnost přihlásit se v roce 1997 svým projektem do grantového řízení Ministerstva kultury ČR "Rozvoj informační sítě veřejných knihoven". Dotace byla našemu projektu přidělena a připojení jsme mohli v závěru roku realizovat. Od začátku roku 1998 mají tedy naši uživatelé možnost vyhledávat v Internetu - na jedné stanici ve studovně a na jedné stanici v regionálním informačním středisku. Podmínky užívání. Zkušenosti máme zatím za čtvrt roku provozu.

Využití služeb

  • vyhledávání
  • pronájem e-mailových schránek na serveru Knihovny města Mladá Boleslav
  • stahování dat

stoupalo zatím každý měsíc vždy cca o 100 procent.

Domníváme se, že tato služba (přestože poplatky samozřejmě nepokryjí provozní náklady) je dnes již nezbytnou součástí moderní veřejné knihovny. Dosavadní poznatky samotných zejména vedoucích zaměstnanců knihovny hovoří o tom, že Internet velmi zefektivňuje jejich práci. Významným přínosem je pak pro práci regionálního informačního střediska.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HALAMKOVÁ, Zdenka. Cesta Knihovny města Mladá Boleslav k Internetu. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 5 [cit. 2022-11-29]. urn:nbn:cz:ik-10209. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10209

automaticky generované reklamy
registration login password