Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Znáte Evropské Netd@ys?

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Znáte Evropské Netd@ys?

0 comments
European Netd@ys je iniciativou Evropské komise, která probíhá v rámci akčního plánu "Vzdělávání v informační společnosti". Iniciativa, která vznikla z podpory členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EEA), je zaměřena na urychlení využití informačních a komunikačních technologií ve školách a obecněji i ve všech vzdělání poskytujících subjektech, mezi něž patří i knihovny a muzea.

European Netd@ys poprvé proběhly v roce 1997 a vznikly jako evropská obdoba podobné iniciativy v USA, která je ovšem zaměřena více na faktické propojení školních zařízení s Internetem.

Evropské Netd@ys sledují tři klíčové oblasti:
1. zvýšení povědomí o Internetu.
2. práce v síťovém prostředí.
3. šíření získaných poznatků a zkušeností v pedagogické práci s Internetem.

Začleněním do akčního plánu EK plánu "Vzdělávání v informační společnosti" byla posílena strategická a vzdělávací role Netd@ys a doplňuje tím tak i další záměry akčního plánu jakými jsou vytvoření evropské školní sítě, vytvoření Evropské nadace pro audio-vizuální a multimediální služby ve vzdělávání a důraz na vzdělávání učitelů.

Začlenění Netd@ys do akčního plánu EK navíc umožňuje získat pozornost pro projekty, které byly vytvořeny v rámci evropských programů Socrates, Leonardo da Vinci, Mládež pro Evropu (Youth for Europe) a zejména Comenius a Otevřené a distanční vzdělávání (Open and Distance Learning activities).

Podrobné informace a potřebné kontaktní adresy získáte na těchto web stránkách:

http://europa.eu.int/en/comm/dg22/netdays/home.html
http://www.netdays.org

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
FANTOVÁ, Veronika. Znáte Evropské Netd@ys?. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 5 [cit. 2024-02-29]. urn:nbn:cz:ik-10203. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10203

automaticky generované reklamy
registration login password